Cum sa lucram cu ingerii celor patru elemente

13076654_502396936627625_2871429219894275598_n

Va redau alaturat o tehnica foarte puternica pentru purificare, din invatatura mestrului Omraam Mikhael Aivanhov descrisa in conferinta din 14.07.1969 de la Bonfin.

„În realitate aceşti Îngeri sunt în număr de 16, fiindcă cele 4 elemente (pământul, apa, aerul şi focul) se regăsesc în 4 planuri, în 4 lumi: lumea fizică, lumea astrală, lumea mentală şi lumea spirituală sau lumea cauzală. Vom vorbi imediat despre cele patru lumi.

Foarte departe, în regiunea Kether, se află cele patru Animale Sfinte: Serafimii. Ei sunt aceia care dirijează cele 4 elemente. Bineînţeles, nu este vorba despre cele 4 elemente pe care le cunoaştem aici sub aparenţa focului, aerului, apei şi a pământului şi care nu sunt decât palide reflectări şi condensări grosolane ale materiei ce se află în înalt, în sânul Domnului. Această materie, în care Dumnezeu s-a înveşmântat pentru a se manifesta, este atât de subtilă, de subţire şi atât de pură încât ne este imposibil să o concepem. Este materia primară despre care vorbeau alchimiştii.

Cabala spune că Dumnezeu, Absolutul, este de neconceput, este insesizabil şi nu este posibil să aveţi o idee despre El decât parcurgând materia pe care El a emanat-o. De aceea cabaliştii spun că există două aspecte ale lui Dumnezeu: Dumnezeu manifestat şi Dumnezeu nemanifestat.

Am studiat sistemul cosmogonic ale principalelor religii şi am constatat că noţiunile sunt prea disparate, prea risipite. Nici unul dintre aceste sisteme nu ne dă nici o idee atât de clară despre creaţie cum ne-o dă Cabala. Eu cred că sistemul cabalistic este cel mai bun pentru că este concis şi de o precizie cu adevărat matematică.

Pentru a explica creaţia cabaliştii au dat sistemul celor 10 Sefiroţi dincolo de care se întinde o regiune necunoscută numită Ain Sof Aur: Lumina nesfârşită” (Ain = fără, Sof = sfârşit, Aur = lumină). Deci, dincolo de Kether străluceşte o lumină nesfârşită, imposibil de conceput şi despre care nu putem nici măcar vorbi, sunt abisuri. Unele persoane s-au apropiat dar noţiunile pe care le-au adus sunt lucruri care depăşesc spiritul uman. Aproape că nu putem concepe ce este Kether, cum putem atunci concepe ce există dincolo de el, de Ain Sof Aur ?

Deci, după tradiţia cabalistică Dumnezeu, Absolutul, pentru a se manifesta, pentru a crea, s-a înveşmântat cu materia cea mai pură, mai subtilă. Această materie primordială este simbolizată de cele 4 Animale Sfinte care ocupă regiunea Kether. Sunt cele 4 Principii ale materiei, cele 4 Elemente, dar aceste 4 Elemente nu au nimic în comun cu cele 4 elemente pe care le cunoaştem în universul nostru, ele sunt dincolo de ceea ce pot cunoaşte oamenii noştri de ştiinţă.

arbore

Cabala ne învaţă că atunci când El a vrut să creeze universul, Dumnezeu şi-a format mai întâi Împărăţia care include lumea cauzală, budică şi atmică. Este Atziluth, lumea ideilor pure, lumea sublimă, lumea divină unde locuiesc Serafimii, Heruvimii şi Tronurile care include Sefiroţii Kether (Coroana), Hohmah (Înţelepciunea) şi Binah (Inteligenţa). Această lume a emanaţiilor, Atziluth şi-a format ea însuşi regiunea numită Beriah (Creaţie), lumea intelectului care include Sefirotul Hased (Clemenţa), Gheburah (Severitatea) şi Tiferet (Frumuseţea). Prima lume este deci aceea a spiritului şi a sufletului; a doua este aceea a intelectului care a emanat o a treia lume, Ietzirah (Formare), a cărei materii este şi mai densă, este regiunea planului astral care include Sefiroţii Netzah (Victoria), Hot (Slava) şi Iesod (Fundamentul). Prima lume este lumea divină; a doua, lumea mentală, spirituală; a treia, lumea astrală; şi a patra, este Asiah, lumea fizică unde se află Sefirotul Malkut (Împărăţia).

Cabaliştii divid creaţia în 4. Unii esoterişti o împart în 3, alţii în 7 sau în 10 sau în 12…, fiecare diviziune îşi are semnificaţia sa şi nu le contrazice pe celelalte. Alchimiştii s-au oprit şi ei asupra lui 4; hinduşii şi teosofii s-au oprit asupra lui 7; astrologii asupra lui 12; creştinii şi egiptenii asupra lui 3 (trinitatea); perşii asupra lui 2 (dualismul) şi unii asupra lui Unu (monismul). Ar fi prea lung să vă explic motivul acestor diviziuni. În alte conferinţe v-am vorbit despre unele dintre ele, dar astăzi ne vom opri asupra diviziunii în 4 care este aceea a cabaliştilor şi a alchimiştilor.

Cabaliştii divid universul în 4 regiuni care sunt începând de jos: lumea fizică (Asiah); lumea astrală (Ieziah); lumea mentală (Beriah) şi lumea emanaţiilor, lumea spiritului (Atziluth). În lumea lui Atziluth se află cele 4 elemente, cele 4 Principii ale materiei pe care o reprezentăm cu chipul unui taur, a unui om, a unui uliu şi a unui leu. Sfântul Ioan, Profetul Ezichiel şi multi alţii au contemplat cei 4 Îngeri; 4 alţi Îngeri îi reprezintă în lumea mentală, apoi alţi 4 în regiunea mult mai condensată a planului astral; şi în sfârşit alţi 4 în planul fizic.

Când ne adresăm Îngerului Aerului, Îngerului Apei, Îngerului Focului sau Îngerului Pământului, ne adresăm celor patru Îngeri ai regiunii Asiah care dirijează această apă, acest vânt, acest foc, acest pământ pe care le cunoaştem şi pe care le vedem. Este clar ? Nu trebuie să îi confundăm pe cei patru Îngeri care se ocupă de lumea fizică şi de cele patru elemente pe care le vedem în universul nostru, cu cele patru Animale Sfinte care sunt Principiile materiei. Focul pe care îl cunoaştem nu este adevăratul foc, focul adevărat se află în înalt. V-am explicat deja că există mai multe feluri de focuri, de exemplu focul pe care îl aprindem aici şi care arde nu este acelaşi cu focul din soare (a se vedea: “Cele trei feluri de focuri”, volumul X).

Cei patru Îngeri sublimi, în înalt, sunt atât de departe de noi încât nu îi putem atinge şi nici nu le putem atrage atenţie. Am întâlnit câteva persoane care pretind că ar căuta Absolutul… Este inutil, Absolutul nu poate fi atins. Discipolul trebuie să înceapă prin a încerca să atingă fiinţa precum Sfinţii, Profeţii, Iniţiaţii, Marii Maeştri, a căror misiune este să se ocupe de oameni. Apoi, el se poate înălţa şi îi poate invoca pe Îngeri. În ierarhiile îngereşti, Îngerii sunt cel mai aproape de noi, ei ne ascultă şi ne pot ajuta, ne pot împlini dorinţele. Apoi, el poate încerca să evoce Arhanghelii, dar dacă vrea să se facă auzit de Principate şi de cohortele angelice superioare, este inutil. Lumea spaţiului este nemărginită într-un spaţiu infinit populat de miliarde de creaturi şi aceste ierarhii îngereşti, care au alte lucrări de executat, foarte departe în spaţiu, nu au prea multe legături cu oamenii. Aceia care se ocupă de oameni sunt, mai ales, aşa cum v-am spus, Patriarhii, Sfinţii, Iniţiaţii, Maeştrii, Apostolii, Profeţii, adică aceia care au trăit pe pământ dar care, înainte de a-l părăsi, îşi amintesc, au păstrat legături şi au făcut câteva promisiuni pe care doresc să le îndeplinească. Discipolul trebuie să cunoască existenţa ierarhiilor superioare, dar pentru a obţine rezultate prin rugăciune şi meditaţie el trebuie să se adreseze fiinţelor mai apropiate de el.

Bineînţeles, Marii Iniţiaţi îşi pot permite să exploreze regiunile sublime şi chiar să vorbească cu Hashmalimii, cu Aralimii, cu Ofanimii şi mult mai sus cu Hazot Ha-Kodesh înainte de a pregăti lucrările pentru viitorul umanităţii. Dar discipolul nu trebuie să încerce să meargă atât de departe pentru că ar adormi, pur şi simplu. Sunt obligat să vă dau aceste câteva noţiuni ca voi să nu vă înşelaţi, ca să nu vă imaginaţi că dintr-odată veţi avea acces la Serafimi, la Heruvimi sau la Tronuri. Nu, este un drum foarte greu de parcurs şi nu sunteţi încă pregătiţi, dar puteţi atinge Îngerii. Îngerii se ocupă încă de materie căci ei locuiesc în Iesod şi Iesod este sefirotul cel mai apropiat de Malkut, pământul.

Lumea divină, Atziluth, cuprinde sefiroţii Kether, Hohmah şi Binah. Lumea inteligenţei, Beriah reprezentată de sefiroţii Hased, Gheburah şi Tiferet. Sefiroţii Netzah, Hot şi Iesod reprezintă planul astral, Ietzirah. În sfârşit, sefirotul Malkut îl reprezintă pe Asiah, planul fizic. Mă veţi întreba: “Dar de ce există doar un singur sefirot pentru planul fizic ?”. Pentru că este un sefirot foarte vast care le condensează pe celelalte. Malkut este rezumatul, este reflectarea şi concretizarea tuturor celorlalţi sefiroţi, el este divizat în 4 şi aceste diviziuni corespund tocmai celor patru elemente. De aceea, când dorim să îl reprezentăm pe Arborele Sefirotic, îl vom colora în 4 culori (roşu, verde, albastru, galben) în timp ce alţi sefiroţi au o singură culoare. Cele 4 culori reprezintă cele 4 stări ale materiei: solid (roşu), lichid (verde), gazos (albastru) şi cea produsă de foc (galben).

Cabala ne arată, în aceeaşi măsură, cum cele patru regiuni sunt reflectate în om. Cabaliştii numesc corpul fizic “guf” şi corpul astral “nefesh”. Cuvântul “nefesh” se apropie de cuvântul “nahash” (şarpele) şi “shanah” (cercul unui an). Dar vă voi vorbi altă dată despre acest subiect… Apoi vine “ruah” care înseamnă spiritul care corespunde mai ales planului mintal. Şi în fine “neshamah” care corespunde lumii sufletului şi spiritului. Există şi alte diviziuni pentru regiuni mult mai subtile. Aceste diviziuni, pe care hinduşii le numesc corp cauzal, budic, atmic, cabaliştii le numesc Hazah şi Iehidah. Hazah şi Iehidah sunt deci regiuni mult mai subtile şi mai elevate decât neshamah. Dar pentru om cabaliştii au ales 4 diviziuni: guf, nefesh, ruah şi neshamah care corespunde celor 4 diviziuni ale universului. Sunt câteva cuvinte care, fără a intra în detalii, vă permit să aveţi noţiuni precise.

Exerciţiile de respiraţie, pe care le facem în fiecare dimineaţă, sunt şi ele bazate pe cifra 4: 4-16-8 şi 8-32-16. Noi am făcut aceste exerciţii în ritmul 4-16-8 apoi, după câţiva ani, le-am făcut în ritmul 8-32-16: respirăm în 8 timpi, reţinem 32 de timpi şi expirăm în 16 timpi. Poate mai târziu vă voi da un exerciţiu mult mai avansat cu timpii 16-64-32, dar mai întâi trebuie să învăţaţi să respiraţi bine, adică să nu respiraţi cu partea superioară a plămânilor, ci profund, până la baza lor, până la abdomen. Dacă faceţi zilnic aceste exerciţii plămânii vi se vor lărgi şi vor deveni mai puternici.

Când i-am văzut pe sadhuşi şi pe yoghini în India am fost frapat de volumul abdomenului lor. În realitate poţi avea burtă din două motive: Unul, pentru că mâncaţi prea mult şi sunteţi leneşi sau sedentari şi celălalt pentru că faceţi exerciţii de respiraţie frecvente şi prelungite şi acest lucru îl fac yoghinii… Respirând foarte profund ei dezvoltă regiunea diafragmei şi a abdomenului. Câte statui a lui Budha nu îl reprezintă cu un abdomen proeminent !

De respiraţie depinde puritatea organismului. Sângele parcurge organele corpului apoi ajunge în plămâni pentru a se purifica. Deci, dacă faceţi în mod conştient, zilnic, exerciţiile de respiraţie veţi reuşi, din ce în ce mai mult, să vă purificaţi organismul. Dar în timpul acestor exerciţii puteţi atrage, cu ajutorul gândului, materiale, forţe şi particule din lumea superioară, adică lumină, pace şi toate elementele însufleţite. Va trebui să căutaţi ceea ce vă lipseşte şi de care aveţi nevoie în funcţie de starea în care vă aflaţi.

De exemplu puteţi alege patru virtuţi şi să vă concentraţi asupra lor repetând numele lor. Reţinându-vă respiraţia veţi putea repeta numele lor de 16 ori (de 4 ori cele 4 nume), fie parcurgând sefiroţii, fie oprindu-vă asupra propriului vostru corp fizic, astral, mental şi cauzal. Este un câmp de activitate foarte vast căci sunteţi liberi să alegeţi ceea ce vă convine.

Apoi când expiraţi – şi tocmai despre acest lucru doresc să vă vorbesc astăzi – puteţi face apel la Îngerii celor 4 elemente. Nu trebuie însă, ca timpul pentru expiraţie, să fie foarte lung (16 timpi), cu ajutorul imaginaţiei puteţi lucra pentru a forma imagini. În primii 4 timpi vă imaginaţi că focul trece prin capul vostru şi înlătură tot ceea ce este întunecat. Deci Îngerul Focului vă sfinţeşte. Apoi, încă 4 timpi, vă imaginaţi că Îngerul Aerului face să treacă prin plămânii voştri un aer atât de spiritual încât acesta vă purifică total. În următorii 4 timpi vă imaginaţi că o apă cristalină se revarsă prin stomacul vostru, prin viscerele voastre, prin splina voastră, prin ficatul vostru, prin intestinele voastre, prin sexul vostru şi spală toate aceste organe. Este Îngerul Apei care face toată această lucrare. În fine, în ultimii patru timpi veţi recurge la Îngerul Pământului şi vă imaginaţi că deşeurile corpului fizic se înfundă în pământul care îl absoarbe. Acest exerciţiu se face foarte repede. Trebuie să vă exersaţi. Focul înlătură impurităţile care se află în creier; aerul face aceeaşi lucrare în plămâni; apa în stomac şi abdomen; şi pământul în întreg organismul. Tot ceea ce împiedică buna funcţionare a corpului trebuie să fie îngropat în străfundurile pământului. Iată încă un exerciţiu de o mare eficienţă !

Ce i-aţi făcut voi Cerului pentru a avea acest privilegiu de a asculta şi a învăţa asemenea lucruri ? Bineînţeles, cum încă nu le-aţi experimentat, nu le apreciaţi valoarea. Dar cu aceste metode reuşesc Iniţiaţii să se purifice, să se sanctifice. Şi chiar dacă oamenii sunt incapabili să simtă această puritate, alte creaturi, din planul astral şi mental, o simt. Atunci când o fiinţă purificată trece pe undeva proiectează în spaţiu scântei şi particule puternice şi luminoase.

Acest exerciţiu, pe care vi-l recomand, este dintre cele mai bune. Dar, vă previn, nu trebuie să cereţi prea mult creierului vostru, căci el este încă fragil, trebuie să îl pregătiţi foarte lent. Unii fraţi şi surori se aruncă fără măsură, şi în mod impetuos, asupra exerciţiilor care li se indică şi apoi sunt uimiţi că se îmbolnăvesc.

V-am spus deja că la răsăritul soarelui dacă încercaţi să vă concentraţi brusc vă blocaţi creierul şi nimic nu mai merge. Voi nu cunoaşteţi natura gândului, care îi place să hoinărească, să vagabondeze, de aceea trebuie să îl lăsaţi uneori liber. Foarte lent trebuie să puneţi în mişcare acest aparat care este creierul, exact cum lăsaţi să se încălzească motorul înainte să porniţi o maşină. Gândiţi-vă, mai întâi, la ceva bun, pozitiv, apoi, încetişor, îndreptaţi-vă gândul în direcţia pe care o doriţi şi, după un timp, el va fi la dispoziţia voastră şi vi se va supune. Dar dacă doriţi să îl dominaţi şi să îl controlaţi brusc, el va riposta, se va încorda şi chiar vă va trânti la pământ. Este motivul pentru care unii fraţi şi surori nu au rezultate în timpul meditaţiilor.

Trebuie să fiţi inteligenţi, foarte diplomaţi, cu gândul, ceea ce este greu, dar când îl veţi domina veţi reuşi să vă concentraţi şi să faceţi o lucrare atât de puternică încât el nu se va mai opri şi zilnic va continua în aceeaşi direcţie. În acel moment veţi putea face, într-o singură zi, o lucrare care v-ar fi solicitat mai multe zile şi nu veţi fi deloc obosiţi. Dar aceia care sunt foarte grăbiţi îşi blochează creierul şi sfârşesc prin a avea dureri de cap. După un timp, bineînţeles, vor renunţa la aceste exerciţii pentru că nu au ştiut cum să le facă.

Exersaţi-vă într-un asemenea mod încât să nu aveţi tensiuni prea puternice care supraîncarcă sistemul vostru nervos. Dacă ştiţi să faceţi bine exerciţiul, pe care tocmai vi l-am dat, veţi avea mari posibilităţi. Formaţi încet imagini: focul cel mai pur, aerul cel mai pur, apa cea mai pură şi pământul care absoarbe toate impurităţile voastre.

Suntem înconjuraţi de agenţi magici. În jurul nostru există apă, aer, pământ, foc… Dumnezeu a aşezat puteri extraordinare în aceste elemente şi noi trebuie să învăţăm să le folosim.

Mulţumiţi Cerului că ascultaţi aceste adevăruri într-o atmosferă atât de limpede, sub razele soarelui, în această pace, în această puritate şi linişte. Fie ca lumina şi pacea să vă călăuzească paşii !”

2 gânduri despre „Cum sa lucram cu ingerii celor patru elemente

  1. interesant, dar cam greoi articolul… poate trebuia simplificat si explicat concret pe un exemplu pt a fi de mai mare ajutor…asa cititorul se pierde in textul prea lung care conține prea multa informație si devine chiar obositor …trebuie ținut cont ca un articol ar trebui sa se adreseze unui număr mai larg de cititori….

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.