Acatistier


CUPRINS

Acatistul Maicii Domnului —  Salvarea sufletelor noastre

Acatistul către Duhul Sfânt

Acatistul de mulţumire către Dumnezeu Tatàl

Acatistul către Arhanghelii păzitori

Acatistul către toti Sfinţii, Mucenicii şi Puterile Cereşti —  Vindecarea noastră

Acatistul Naşterii Mântuitorului Nostru lisus Hristos

Acatistul către Îngerul păzitor

Acatistul Domnului nostru lisus Hristos – Spor în toate

Acatistul de iertare

O minune, Daniela Alexandru! Pace, Lumine si Iubire!

Maicii Domnului – Salvarea sufletelor noastre

Condacul 1

Maicii Domnului să ne rugăm noi, păcătoşii şi neştiutorii, pentru iertarea păcatelor  noastre şi ale întregii lumi. Ajută-ne Stapână a lumii, Preacurată Născătoare de  Dumnezeu, că neştiutori suntem, limpezeşte inimile noastre şi pune în ele dragoste curată şi curăţiţi fiind de rugăciunile tale, cu  toţii să-Ţi cântăm: Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Icosul 1

Puterile Cereşti te cântă neîncetat că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, cel care Te-a facut Maică nouă tuturor, iar noi acestea ştiind aducem cântarea aceasta:

Bucură-te, Maica noastră a tuturor,

Bucură-te, curăţia noastră,

Bucură-te, gonirea duhurilor necurate,

Bucură-te, surparea eresurilor,

Bucură-te, risipirea gândurilor rele,

Bucură-te, ajutorul nostru,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 2

Văzând cu ochii inimii necurăţia sufletului nostru, să cădem în faţa Maicii Domnului şi cu lacrimi fierbinţi să o rugăm să ne ajute şi să se roage Preasfintei Treimi pentru întelepţirea noastră şi să zicem Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Icosul 2

Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, când era pe cruce Te-a făcut Maică nouă tuturor, ca toţi cei care vin să aibe ajutor şi vindecaţi fiind să-Ţi cânte Ţie:

Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre,

Bucură-te, slava cea cerească,

Bucură-te, Fecioară Binecuvântată,

Bucură-te, hrana inimilor noastre,

Bucură-te, lumina serafimilor,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 3

Apărătoare şi izbăvitoare a tuturor te-ai arătat nouă de multe ori prin rugăciunile Tale, Fecioară Născătoare de Dumnezeu şi, văzând milostivirea ta, împreună cu sfinţii îngeri cântăm lui Dumnezeu cel în Treime slavit: Aliluia!

Icosul 3

De-a lungul vremurilor sfinţii toţi mărturisesc bunătatea ta şi al tău ajutor către noi cei păcătoşi, iar noi din buze necurate cântăm Ţie aşa:

Bucură-te, izbăvirea din nevoi,

Bucură-te, a trupului vindecare,

Bucură-te, a inimii săltare,

Bucură-te, a lumii scăpare,

Bucură-te, bucuria tuturor,

Bucură-te, limpezire a minţii,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 4

Văzând cu ochii minţii noroiul vremurilor noastre nădăjduim la ajutorul tău, să te milostiveşti de neputinţa noastră, iar noi din micimea noastră aducem cântare Sfintei Treimi: Aliluia, Aliluia, Aliluia!

Icosul 4

Proorocii de demult, a ta minune au arătat, sfinţii toţi Te-au cântat iar noi, cei neputincioşi şi goi, smerită rugăciune aducem aşa:

Bucură-te, iubire nemăsurată,

Bucură-te, salvarea noastră,

Bucură-te, întărirea noastră,

Bucură-te, izvor de veselie,

Bucură-te, a noastră mântuire,

Bucură-te, stiinţa inimilor noastre,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 5

Tatăl Ceresc ne-a dat pe Fiul său iubit, Fiul Hristos Dumnezeu pe Maica Preacurată iar Duhul Sfânt peste noi toţi a venit, ca în clipe de bucurie să zicem celui ce ne-a făcut: Aliluia!

Icosul 5

Maică Preabună, ia aminte la necazul sufletelor noastre, îndură-te de noi, curăţeşte-ne trupeşte şi sufleteşte şi, luminaţi fiind de dragoastea ta, primeşte această cântare a mea:

Bucură-te, începutul vieţii liniştite,

Bucură-te, ajutorul nostru în fapte bune,

Bucură-te, că pe păcătoşi îi duci spre mântuire,

Bucură-te, ca gândurile rele le destrami,

Bucură-te, Maica Împăratului Slavei,

Bucură-te, de Dumnezeu dăruită Fecioară,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 6

Într-o zi de iarnă iubirea ta de Maică a Domnului mi-a atins inima şi totul a înviat şi înflorit în sufletul meu, şi i-am văzut pe sfinţii toţi, şi am înteles sufletul lor luminat de a ta iubire, si mulţumire aduc aşa: Sfânt, Sfânt, Sfânt.

Icosul 6

Pe pământ noroi şi tină şi sufletele noastre întuneric au în ele, dar Domnul nostru Iisus Hristos s-a îndurat şi pe Maica Lui mijlocitoare ne-a lăsat, iar noi cântare de mulţumire aducem aşa:

Bucură-te, Maica Împăratului tuturor,

Bucură-te, Lumina din Lumină,

Bucură-te, ajutorul nostru,

Bucură-te, comoară de mult preţ,

Bucură-te, doctorul tuturor,

Bucură-te, scăparea noastră din mâinile necuratului,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 7

Mulţi am aflat puterea sfinţilor asupra bolilor noastre, dar când Maica şi Împăratul Slavei vin, buzele rămân închise, doar sufletul mai poate zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt.

Icosul 7

Ţie Doamne Dumnezeul nostru, cel în Treime Slăvit, laudă neîncetată ar trebui să aducem şi mulţumire pentru că ne-ai dăruit-o nouă pe Maica Preacurată,

Bucură-te, Maică bună a Bunului Împărat,

Bucură-te, Acoperământul nostru în nevoi şi necazuri,

Bucură-te, că ai grijă de turma lui Hristos,

Bucură-te, Preacurată, ajutorul sfinţilor,

Bucură-te, Preacântată, de îngeri Maică,

Bucură-te, a oamenilor ajutor tare,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 8

Necurăţia sufletului meu de multe ori m-a coborât în iad şi, plângând din toţi rărunchii mei, Maica Milostivirii m-a dus la Fiul ei şi Dumnezeul nostru, lăsându-ma să cânt: Aliluia!

Icosul 8

Văzând minunile tale către toată lumea pământească, cu ruşine mă rog Ţie, iartă păcatele noastre şi limpezeşte mintea, ca din inimă curată să zicem Ţie:

Bucură-te, Împărăteasă a cerului,

Bucură-te, Împărăteasă a pământului,

Bucură-te, că şi pe diavoli îi întorci la dreapta credinţă,

Bucură-te, bucuria călugărilor,

Bucură-te, hrana pustnicilor,

Bucură-te, mijlocitoarea mântuirii,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 9

Îngerii în ceruri zi şi noapte cântă măreţia şi iubirea ta de oameni, că pe Dumnezeu Ziditorul şi Mântuitorul nostru ai născut iar noi aici, cu buze păcătoase cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia!

Icosul 9

Fiul Tău şi Dumnezeul nostru Ţi-a dăruit puterea plină de har a vindecării noastre, Preabună Maică, şi Tu o trimiţi tuturor celor ce au nevoie, iar noi mulţumire aducem aşa:

Bucură-te, sănătatea noastră,

Bucură-te, întelepţirea minţilor noastre,

Bucură-te, scut în necazuri,

Bucură-te, fericirea inimilor noastre,

Bucură-te, lumină izvorâtoare din Fiul Tău,

Bucură-te, a preoţilor apărătoare tare,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 10

Preacurată Fecioară de Dumnezeu aleasă, tu eşti curăţia noastră, izbăvitoare din ispitele ce ne înconjoară, frumuseţe ce te pogori în inimile noastre, şi cu genunchii inimii plecaţi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Clipă de clipă de ţi-am aduce mulţumiri, nimic vrednic de laudă nu săvârşim faţă de mulţimea milelor tale date Ţie de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru, dar cântam aşa:

Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu purtătoare,

Bucură-te, îndrumătoare la fapte bune,

Bucură-te, iubirea Fiului tău răspândită în lume,

Bucură-te, zic Ţie arhanghelii,

Bucură-te, zic Ţie îngerii,

Bucură-te, zic Ţie toţi cei din cer şi de pe pământ.

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 11

Noi cei păcătoşi şi întinati, cu grabă să strigăm Fecioarei Născătoarei de Dumnezeu ca să se roage pentru noi Fiului ei şi Dumnezeului nostru pentru salvarea sufletelor noastre, iar noi cu umilinţă să strigăm Mântuitorului şi Maicii lui cântarea de biruintă: Aliluia!

Icosul 11

Prin tine Maică Preacurată biruim pe toţi vrăşmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi. Tu ne dai putere în necazuri, minte limpede în ispite şi îndrumare spre toate faptele cele bune, de aceea laude aducem ţie:

Bucură-te, cea mai înaltă floare,

Bucură-te, parfum bine mirositor al cerurilor înalte,

Bucură-te, cupă de haruri dăruitoare,

Bucură-te, oblojirea rănilor noastre,

Bucură-te, învaţătoarea creştinilor,

Bucură-te, apărătoare nebiruită a copiilor,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 12

Vrând să ajuţi cât mai mulţi oameni pe pământ ne-ai dăruit nouă, Stapâna lumii, Maica Mântuitorului Hristos, icoanele tale făcătoare de minuni şi mulţumire aducem Sfintei Treimi pentru harul trimis prin ele cântând: Aliluia.

Icosul 12

Prin tine ori de câte ori avem nevoie, lumina Fiului Tău şi Dumnezeului nostru ajunge în sufletele noastre şi curăţă orice întinăciune, pentru care îti multumim cântând:

Bucură-te, salvarea sufletelor noastre,

Bucură-te, bucuria inimilor noastre,

Bucură-te, sănătatea trupurilor noastre,

Bucură-te, fericirea vieţii noastre,

Bucură-te, armonia famiilor binecredincioase,

Bucură-te, Maică a tuturor,

Bucură-te, Maică Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti salvarea sufletelor noastre.

Condacul 13

O, Preacurată Maică a Împăratului Iisus Hristos, roagă-te acum şi în ceasul morţii noastre Fiului Tău şi Dumnezeului nostru pentru salvarea şi curăţirea sufletelor noastre, pentru pace în întreaga lume şi de la Sfânta Treime mântuire.

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune

Cu inima întunecată şi plină de păcate alerg spre tine, Maică Preacurată şi strig, şi plâng ca păcătoasa: salvează sufletul meu cel mort. Roagă pe Fiul Tău să pună în el din nou strălucirea diamantină a iubirii sale de oameni ca să pot zice şi eu: Hristos a Înviat în mine! Amin.

Acatistul câtre Sfântul Duh

Împărate Mângâietorule, Duhule Preasfinte vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte Bunule negreala sufletelor noastre. Fă-ne buni şi roditori de fapte bune, fă-ne drepţi şi dreptcuvântători, fă-ne calzi să încălzim durerile semenilor noştri, fă-ne simţitori la necazurile aproapelui nostru, blânzi ca porumbeii, ageri la minte să descoperim uneltirile ce vin de la vrăşmaşii văzuţi şi nevăzuţi, pogoară-Te şi asupra noastră şi cu focul Tău cel sfânt curăţeşte întinăciunea noastră şi fă-ne buni ca să Te preamărim împreună cu Tatăl şi cu Fiul în vecii vecilor, Amin!

Condacul 1

Veniţi toţi oameni ai pământului să slăvim pogorârea Duhului Sfânt pe pământ! Cel care din Tatăl a purces şi în Fiul S-a sălăşluit şi a umplut tot pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu în Treime unit, învrednicind apostolii de harul Său, Duhul Sfânt cel de viaţă dătător, sfinţind şi curăţind pe cei ce cântă: Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 1

Îngerii, arhanghelii, cereştile puteri, în ceruri fără încetare cu cântări slăvesc pe Duhul Sfânt, după cuviinţa datorată celui ce e izvor al vieţii şi lumină neapropiată. Împreună cu ei Te slăvim şi noi:

Vino Duhule Sfânt, cel ce eşti necuprins de mintea omenească,

Vino Duhule Sfânt, cel ce eşti Lumina cea adevărată,

Vino Duhule Sfânt, cel ce eşti bucurie duhovnicească,

Vino Duhule Sfânt, cel ce eşti negrăită frumuseţe,

Vino Duhule Sfânt şi ne veseleşte cu darurile Tale,

Vino Duhule Sfânt şi primeşte ca un mir cântarea noastră,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 2

Apostolii s-au minunat când peste ei în chipul limbilor de foc Duhul Sfânt S-a pogorât şi i-a atins pe ei, la Hristos au chemat pe toţi cei îndepărtaţi şi cuprinşi de har au vorbit în multe limbi. Învăţând de la ei, cântăm şi noi cântarea de bucurie: Aliluia!

Icosul 2

În misiunea lor pe pământ apostolii multe necazuri au avut, au suferit şi au pierit în chinuri mari, iar noi la cel mai mic necaz fugim în loc să cântăm aşa:

Vino Duhule Sfânt şi uşurează durerile noastre,

Vino Duhule Sfânt şi aprinde credinţa noastră,

Vino Duhule Sfânt şi risipeşte eresurile învăţăturilor deşarte,

Vino Duhule Sfânt şi călăuzeşte paşii noştri pe cărările cele drepte,

Vino Duhule Sfânt şi arată-ne adevărul Tău,

Vino Duhule Sfânt şi la Hristos ne întoarce,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 3

O, Duhule Sfânt, Ţie aducem cântare de laudă, Ţie îţi mulţumim şi pe Tine Te binecuvântăm Împreună cu Tatăl şi Fiul şi Ţie ne rugăm cu neştiinţă: Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 3

Singuri nu putem nimic. Omul se mândreşte în zadar de al lui har dacă Tatăl nu permite, Fiul nu trimite şi dacă Duhul Sfânt nu se pogoară, totul rămâne van. Acestea ştiind, cu buze umile zicem Ţie:

Vino Duhule Sfânt şi ne dă minte,

Vino Duhule Sfânt şi pune cuvinte curate în gura celor ce cred în Tine, Vino Duhule Sfânt şi ne fereşte de ispitele acestei lumi,

Vino Duhule Sfânt şi din întuneric fă lumină,

Vino Duhule Sfânt şi topeşte cu Lumina Ta armele din inimile noastre,

Vino Duhule Sfânt şi curăţă pământul,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 4

O, Duhule Sfânt, de mi-aş fi adus aminte de darul Sfântului Botez atunci aş fi fost curat şi nu aş mai fi umblat în pământ pustiu şi întinat, după al diavolilor sfat. Iertare cer zicând: Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 4

S-a umplut pământul cu a lui satan şcoală şi în mândrie ne afundăm ca într-un pământ mişcător, să-L rugăm pe Duhul Sfânt să ne scoată din pământ pentru slava Lui în veşnicie:

Vino Duhule Sfânt şi revarsă libertate pe pământ,

Vino Duhule Sfânt izvorând strălucirea orbitoare a Luminii Tale,

Vino Duhule Sfânt şi ridică-ne din groapă,

Vino Duhule Sfânt şi ne fă fii ai nestricăciunii,

Vino Duhule Sfânt şi ne învredniceşte să privim la cer cu bucurie,

Vino Duhule Sfânt şi ne dă pocăinţă,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 5

O, Duhule Sfânt, al lumii mângâietor, sfarmă cu Lumina Ta toate gândurile necurate, sfaturi destrăbălate, negura de pe popor iar sfinţii părinţi să ne fie îndrumători spre veşnicie şi cuvinte fără viclenie primeşte de la noi: Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 5

O, Duhule Sfânt, Neziditule, Veşnicule şi Preaînduratule, apărătorul celor drepti, Curăţitorul celor păcătoşi, uită-Te la noi şi ne curăţeşte cu lumina harului Tău ca să putem zice:

Vino Duhule Sfânt şi risipeşte îndoielile mele,

Vino Duhule Sfânt şi scoate-mă din bezna în care sunt,

Vino Duhule Sfânt şi ne dă putere să gonim duhurile cele viclene,

Vino Duhule Sfânt şi sfarmă bolovanul ce-l am la gât,

Vino Duhule Sfânt şi-mi deschide ochii minţii ca să văd ce e bun pe pământ,

Vino Duhule Sfânt şi-mi dă avânt ca să urc pe scara ce duce la Tine,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 6

O, Duhule Sfânt, cum cureţi Tu pe păcătoşi, cum şi lor le dai har ca să arăţi la toţi că pocăinţa duce în Ierusalimul cel de sus şi că la Tine nu e nimic iremediabil sau pierdut. Cu inimi pline de bucurie cântăm Ţie: Vino Împarate Mângăietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 6

În zilele de acum suntem departe de Treime, nu ştim să ne iubim şi nici să ne iertăm, şi printre noi se află Iuda şi Arie cel nebun, şi cu glas de disperare Te rugăm:

Vino Duhule Sfânt şi întoarce-ne din schisme,

Vino Duhule Sfânt şi eresurile le strică,

Vino Duhule Sfânt şi ne întoarce la credintă,

Vino Duhule Sfânt şi minuni fă cu noi,

Vino Duhule Sfânt şi Îmbogăteşte sufletele noastre,

Vino Duhule Sfânt şi linişteşte tulburarea noastră,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 7

O, Duhule Sfânt, nu lăsa inimile noastre să se plece la cuvinte mincinoase şi laude deşarte că ele otrăvesc sufletul şi apoi şi trupul, şi aşa apare boala şi apoi plecarea. Cu nădejde în Tine credem în sănătate şi-ţi cântăm: Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 7

Târziu am înteles ce înseamnă o vorbă dulce, o mână pusă pe o rană, o îmbărbătare şi mir pus pe coroană.

Vino Duhule Sfânt şi tămăduieşte patimile trupurilor noastre,

Vino Duhule Sfânt şi vindecă rănile sufletelor noastre,

Vino Duhule Sfânt şi transformă întristarea noastră,

Vino Duhule Sfânt şi trimite pace pe pământ,

Vino Duhule Sfânt şi alungă spaima noastră,

Vino Duhule Sfânt şi înţelepciune trimite peste toţi,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 8

O, Duhule Sfânt, ce ard de dor să fiu din nou acasă în patria cerească, să cânt cu îngerii toţi cântare Treimii, dar ca să pot aşa ceva ar trebui măcar odată în viaţa mea să fac un lucru bun. Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 8

Ne întrebăm în fiecare zi despre vreme, despre stele, despre ale oamenilor rele, dar în lăuntrul meu nu văd nimic. Aşa e, nu văd nimic, pentru că totul e scrum şi cenuşă iar lumina stă la uşă aşteptând să i-o deschid aşa că strig:

Vino Duhule Sfânt şi luminează-mi fiinţa,

Vino Duhule Sfânt şi aprinde mintea cu a Ta învăţătură,

Vino Duhule Sfânt şi suflă vânt răcoritor,

Vino Duhule Sfânt şi înlătură neputinţa mea,

Vino Duhule Sfânt şi mă întăreşte în credinţa în Hristos,

Vino Duhule Sfânt şi aprinde fiinţa mea cu cunoaşterea Ta.

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 9

O, Duhule Sfânt, Făcătorule de viaţă şi de haruri dătător, nu mă lăsa neştiutor în mâinile duhurilor rele. Zi şi noapte vor să mă apuce, să mă tragă în hoarda lor şi fără ajutorul Tău nu le pot face faţă.

Icosul 9

Cu tot sufletul meu mă rog Treimii Sfinte, Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt, cât voi fi pe pământ şi în ceasul morţii mele, să nu mă laşi, Părinte al meu, că fără ajutorul Tău nu pot nimic.

Vino Duhule Sfânt şi mândria mea o topeşte ca pe argint,

Vino Duhule Sfânt şi orice pată din inima mea o curăţă cu apa Ta,

Vino Duhule Sfânt şi-mi dă povaţa cea curată,

Vino Duhule Sfânt şi mă fă blând,

Vino Duhule Sfânt şi-mi dă gândul cel bun,

Vino Duhule Sfânt de-mi iartă păcatele cele de acum sau altădată,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 1

O, Duhule cel Sfânt şi bun, dă pace între popoare, ţări fără hotare, armonie pe pământ că toţi suntem ale Domnului făpturi şi chiar de vorbim în diferite limbi avem acelaşi Părinte. Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 10

O, Duhule Sfânt, la Tine în patria cerească totul e încântător! Sădeşte pe pământ un bob de credinţă ca să facem şi aici un loc încântător.

Vino Duhule Sfânt şi ne deschide spre patria cerească,

Vino Duhule Sfânt şi ne arată învăţăturile curate,

Vino Duhule Sfânt cu al Tău Cuvânt şi fă pace între noi,

Vino Duhule Sfânt harul duhovnicesc,

Vino Duhule Sfânt, Îmblânzitorul inimilor noastre,

Vino Duhule Sfânt şi potoleşte cumplita vijelie a vremurilor de acum,

Vino Duhule Sfânt şi sfarmă împietrirea,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 11

O, Duhule Sfânt mi-e frică şi tremur că sunt păcătos şi stau lângă hulitori, cu ei am împărtit bucata mea de pâine şi haina mea şi tot ce am avut. Şi crezând în ale lor cuvinte şi eu am devenit un hulitor. Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 11

În ceas târziu al vietii mele eu mă căiesc şi plâng şi-mi aduc vinovăţie pentru tot ce sunt, că nu am ascultat sfaturile ce mi le-ai dat şi spus în fiecare ceas al vietii mele, dar primeşte cuvintele mele.

Vino Duhule Sfânt, Lumină din Lumină,

Vino Duhule Sfânt, Treimea cea Slăvită,

Vino Duhule Sfânt şi ne dă iertare,

Vino Duhule Sfânt cu iubirea Ta de oameni,

Vino Duhule Sfânt, genialitatea minţii noastre,

Vino Duhule Sfânt şi scapă pe copiii noştri,

Vino Duhule Sfânt cu putere pe pământ,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 12

Fără Duhul Sfânt nimic nu viază, dacă ar pleca de la noi am fi ca Saul atunci când l-a cuprins neliniştea şi spaima şi a coborât în cele mai dedesubt. Vino Împarate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Icosul 12

O, Dumnezeule Duhule Sfânt, cât de neputincios sunt în faţa creaţiei Tale, dar încerc din răsputeri să o înteleg şi să o iubesc cu tot ce face. Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Vino Duhule Sfânt, vistierul smereniei,

Vino Duhule Sfânt, veselia celor blânzi,

Vino Duhule Sfânt, apă nemuritoare şi vie,

Vino Duhule Sfânt, liniştea şi odihna omenirii,

Vino Duhule Sfânt, fulger dătător de viaţă,

Vino Duhule Sfânt, rouă preacurată,

Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Condacul 13

O, Dumnezeule Duhule Sfânt, Făcătorule de viată şi dătător de har, primeşte din necurăţia noastră rugăciunea aceasta şi încălzeşte cu suflarea Ta neamul omenesc, fă-ne să descoperim în veşnicie adevărul Dumnezeiesc ca să putem cânta aşa: Vino Împărate Mângâietor Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte în noi.

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune

Duhule Preasfânt, cu smerită rugăciune şi cu genunchii plecati mă rog Ţie, nu Te mânia pe mine, vino şi Te sălăşluieşte în mine, spală necurăţia mea cu isopul Tău şi-mi dă viaţă curată şi neîntinată, ca să săvârşesc faptele bune spre a Ta slăvire şi să Te preamăresc mereu împreună cu Tatăl şi cu Fiul în vecii vecilor. Amin

Acatistul de mulţumire către Dumnezeu Tatăl

Tată Ceresc, Creatorul tuturor, în faţa Ta îngenunchez şi-Ţi mulţumesc pentru toate bucuriile cereşti, pentru viaţa pe care mi-ai dat-o şi pentru binecuvântările nenumărate. Aş vrea să pot să fac mai mult, să-Ţi arăt prin faptele mele că ştiu cât de mult mă iubeşti pe mine “omul”, iar eu să Te iubesc mai mult. De multe ori mă întreb cum de nu eşti supărat pe mine la cât de rău sunt? Tot ce ating distrug şi-mi pare rău că o fac, dar o iau de la cap, în fiecare zi din viaţa mea greşesc în faţa Ta. Îţi mulţumesc pentru a Ta nemărginită şi nemăsurată iubire şi Te rog să mă ajuti acum, în zi târzie, să mă schimb, să mă smeresc ca să Te iubesc. Fără ajutorul Tău voi fi mereu un suflet gol. Tu eşti Tatăl meu Ceresc, Ziditorul meu. Amin.

Condacul 1

Tată Ceresc, care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Duhul Sfânt, zideşte-mă încă o dată ca să fiu curat cu inima plină de iubire, să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 1

Cât de minunată e ştiinţa Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţumire să pot cânta:

Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai dat viaţa,

Tatăl Ceresc, mulţumesc că mi-ai arătat frumuseţea lumii,

Tatăl Ceresc, mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,

Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru ocrotirea Ta,

Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru bucuriile vieţii,

Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,

Tatăl Ceresc, mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,

Tatăl Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 2

Tată Ceresc, îmi amintesc când Te-am vazut întâia oară, eram în pragul casei Tale, Tu erai acolo iar eu abia născut, de-a dreapta era Cuvântul, deasupra Sfântul Duh, şi Maica Lumii tot în dreapta şi m-aţi spălat şi uns iar eu Ţi-am jurat credinţă dar după un timp am uitat, că am crescut. Acum prin îngeri zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 2

Pe drumul vieţii de multe ori mi-ai adus aminte de jurământul Sfântului Botez, dar am căzut şi am uitat şi în acest moment vreau doar să zic:

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru oamenii întâlniţi după planul Proniei Tale,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru măreţia munţilor,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru mireasma florilor,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru surâsul unei deşteptări senine,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru savoarea fructelor,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru darurile Tale,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru un cer senin de vară,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 3

Tată Ceresc, ce bine e să fiu cu Tine. În rugăciune mă văd în faţa Ta şi-Ţi mulţumesc sărutându-Ţi mâna dreaptă cu care mă mângâi în fiecare dimineaţă şi eu zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 3

Începe o nouă zi şi mă arunc în tumultul vieţii, dar din când în când mă opresc, ridic ochii inimii spre cer şi zic:

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru ziua asta binecuvântată,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece pas în viaţă,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răsăritul soarelui,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru apusul lui,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru nopţile senine,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru somnul liniştit,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condac 4

Tată Ceresc, la Tine alerg în zilele triste ale vieţii mele şi Treimii nedespărţite zic cu buze triste şi lipite: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 4

Când raza luminii Tale mă atinge întreaga fiintă a mea se umple de bucurie şi încep să cânt:

Tată Ceresc, nădejdea noastră,

Tată Ceresc, povăţuitorul celor rătăciţi,

Tată Ceresc, puterea noastră,

Tată Ceresc, slobozirea din necazuri,

Tată Ceresc, mângâierea sufletelor noastre,

Tată Ceresc, întărirea sărmanilor,

Tată Ceresc, milostiv fi nouă,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 5

Tată Ceresc, mândria mă omoară, puţin câte puţin, ea sapă adânc în mine, prin cuvinte de slavă ajută-mă să mă smeresc şi să-Ţi slujesc Ţie şi cu buze de bucurie să zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 5

În fiecare zi greşesc şi seara mă căiesc, mă spovedesc în faţa Ta şi cer ajutor pentru slabiciunea mea, ajută-mă; Tu eşti puterea mea!

Tată Ceresc, îmbracă-mă cu lumina Ta,

Tată Ceresc, ajută mintea mea,

Tată Ceresc, curăţă ştiinţa cea deşartă,

Tată Ceresc, bucurie dăruieşte tuturor,

Tată Ceresc, pacea sufletelor noastre,

Tată Ceresc, întoarce pe duşmanii nostri,

Tată Ceresc, tărie trupurilor noastre,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc.

Condacul 6

Tată Ceresc, Tu ai zis cu glasul Tău cel preaputernic “Cheamă-Mă pe Mine în ziua necazului tău şi Te voi scoate şi mă vei proslăvi”. Din adâncul inimii mele îndrăznesc a mă apropia zicând: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 6

Doamne Dumnezeul nostru Tată Ceresc, cel mare şi milostiv, din umilinţa inimilor noastre cu smerenie Te rugăm dă-ne nemărginita Ta îndurare.

Tată Ceresc, deschide-ne nouă braţele părinteşti,

Tată Ceresc, închide porţile iadului,

Tată Ceresc, caută pe cei pierduţi şi îi adu acasă,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc,

Tată Ceresc, mărire aducem Ţie împreună şi Fiului Tău şi Sfântului Duh,

Tată Ceresc, mulţumim prin sfinţii îngeri,

Tată Ceresc, laude aducem prin puterile cereşti,

Tată Ceresc, închinăciune prin sfintii toti.

Condacul 7

Tată Ceresc, în Treime Slăvit, Dumnezeul nostru, Tu vezi că s-a topit tăria credinţei noastre şi căile mântuirii sunt departe datorită păcatelor noastre, fie-Ţi milă de robii Tăi care strigă: Slava Tatălui Ceresc!

Icosul 7

În mâinile Tale mă las şi tot ce vine de la Tine primesc cu bucurie, şi părăsit de aş fi de toţi oamenii de lângă mine eu îţi mulţumesc şi pe Tine Te slăvesc.

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a inimii plinătate,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a minţii limpezime,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru libertate,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc că m-ai scos din pânza de păianjen,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru bunătatea celor din jurul meu,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru darurile tale,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru îmbelşugare,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 8

Tată Ceresc, Creatorul Universului întreg, îţi mulţumesc pentru că, deşi Te supăr în fiece clipă Tu mă ierţi şi eu pot doar ca să zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 8

Tată Ceresc, cerul e scaunul Tău iar pământul aşternut, soarele e creaţia

Ta şi omul iubirea Ta.

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ai trimis la noi pe Fiul Tău şi Mântuitorul sufletelor noastre,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt ce s-a pogorât la noi,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc că pe Maica Fiului Tău ai făcut-o apărătoarea noastră,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc că pe toţi după a Ta orânduială ne aduci în ceasul pocăinţei,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că ne auzi când strigăm în necazuri către Tine,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că la timp potrivit ne înveţi ştiinţa Ta văzută şi nevăzută,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru frumuseţea slujitorilor Tăi,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 9

Tată Ceresc, ce bucurie se pogoară în zi de sărbătoare, făptura toată se veseleşte şi îţi cântă cântarea de armonie: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 9

De te-am iubi mai mult am şti că în fiecare zi e sărbătoare. Dar noi suntem departe, uitând de a Ta carte şi acceptăm balaurul în noi.

Tată Ceresc, învată-ne dreptatea,

Tată Ceresc, luminează ochii minţii noastre,

Tată Ceresc, sufletul nostru îl păzeşte,

Tată Ceresc, fiinţa noastră o curăţeşte,

Tată Ceresc, oglindeşte chipul Fiului Tău în noi,

Tată Ceresc, destupă urechile noastre,

Tată Ceresc, alungă suferinţa noastră,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 10

În urma convorbirilor cu Tine, părinţii sfinţi ne sfătuiesc să luăm aminte la toate lucrurile care vin de la diavol şi din lume. Iar noi să ne întărim zicând: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 10

Multe ispite şi plăţi vin ca urmare a greşelilor noastre din trecut, dar rugându-ne Ziditorului nostru le trecem şi cu bucurie cuvinte de acest fel cântăm:

Tată Ceresc, izvor de bucurie,

Tată Ceresc, a noastră ocrotire,

Tată Ceresc, scut nebiruit,

Tată Ceresc, bogăţia sufletelor noastre,

Tată Ceresc, apărătorul vieţii noastre,

Tată Ceresc, lumina inimilor noastre,

Tată Ceresc, slavă aducem Ţie,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 11

Cuvinte mici şi goale aduce în cântări gura mea, nu se pot compara cu milostivirea Ta. Lângă icoana sfinţilor Tăi îngenunchez şi eu necredinciosul şi cu ei îndrăznesc să-Ţi cânt: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 11

Mulţumiri aducem Ţie pentru Sfinţii toţi, că i-ai pus să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre şi ocrotiţi fiind de ei îndrăznim să zicem Tie:

Tată Ceresc, slavă Ţie pentru toate,

Tată Ceresc, toată făptura îţi e datoare,

Tată Ceresc, slavă întru cei de sus,

Tată Ceresc, pe pământ pace,

Tată Ceresc, nesfârşită bucurie,

Tată Ceresc, rugăciuni smerite aducem Ţie,

Tată Ceresc, fă-ne buni,

Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru toate.

Condacul 12

Când încep a mă ruga nu ştiu ce am a cere, nici ce-i bun pentru viaţa mea, aşa că te rog pe Tine, Tată Ceresc, ai grijă de mine căci eu mă las în voia Ta: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 12

Aşa cum noi dorim pentru ai noştri fii pace şi bucurie, sănătate, fericire, Tu doreşti pentru toţi copiii Tăi să trăiască în armonie.

Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru a trupului sănătate,

Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru belşugul vieţii noastre,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece descoperire,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răbdarea învăţată,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru prietenii din viaţa mea,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru duşmani, că ei mă fac a descoperi cât sunt de mic,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru necazuri, că ele mă întăresc,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 13

O, Tată Ceresc, Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru, iartă-ne nouă greşelile noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze fără de viclenie să zicem Tie: Slavă Tatălui Ceresc!

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune

Tu m-ai făcut, m-ai adus în lume şi încă din pruncie eu Te-am uitat. Acum, în ceas târziu al vieţii mele Te-am căutat şi te-am găsit, fără Tine am fost gol. Ţine-mă la pieptul Tău ca să nu mai rătăcesc pe tărâmul lumii fără Dumnezeu. Păzeşte sub acoperământul Tău ţara noastră şi poporul acesta de toate împrejurările grele. Celor bolnavi le dăruieşte sănătate, celor mâhniţi mângâiere, celor învrăjbiţi pace şi iubire şi înconjoară-ne pe toţi cu sfinţii tăi îngeri, ca vrăşmaşii noştri să nu mai izbutească asupra dragostei din noi, bucurându-ne de grija Ta pentru noi Te slăvim pe Tine, Tată Ceresc, şi binecuvântăm Prea Sfânt numele Tău, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Acatistul către Arhanghelii păzitori

Condacul 1

Treime Sfântă, Ţie îţi cântăm, Ţie îţi mulţumim şi pe Tine Te slăvim prin ai Tăi Arhangheli slujitori, ai noştri păzitori. Când suntem în nevoi îi chemăm în ajutor şi cu ei cântăm în cor lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 1

Zi şi noapte Domnul Dumnezeu ne trimite ajutor şi pază pe slujitorii Lui înflăcăraţi, Arhangheli neînfricaţi, iar noi recunoscători fiind să mulţumim aşa:

Arhangheli dragi, vă mulţumesc pentru ocrotirea voastră,

Arhangheli dragi, slujitorii lui Dumnezeu,

Arhangheli dragi, învăţati-ne şi pe noi să-L iubim pe Dumnezeu,

Arhangheli dragi, din mâna răului scăpaţi-ne,

Arhangheli dragi, îndrumare în drumul nostru voi ne daţi,

Arhangheli dragi, soli ai veştilor bune,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 2

Arhangheli păzitori, putere de la Domnul aveţi şi cu învăţătură dumnezeiască în luptă cu vrăşmaşii ne întăriţi să biruim ca să nu izbutească răutatea lor şi cu bucurie să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Voi, Arhangheli păzitori, slujitori neosteniţi ai Treimii, primiţi această puţină rugăciune  din buze sărace dar pline de recunoştinţă:

Arhangheli dragi, fiinţe nemuritoare iubitoare de Dumnezeu,

Arhangheli dragi, călăuze ale omului curat,

Arhangheli dragi, luptători cu sabia dreptăţii,

Arhangheli dragi, voi pe satana îl surpati,

Arhangheli dragi, părtaşi ai ştiintelor Dumnezeieşti,

Arhangheli dragi, văzători ai lumii ascunse nouă,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 3

Voi nu sunteţi numai păzitori, ci ne şi învăţati cu a Domnului voire despre Universul tot, din tainele cele ascunse o clipă de trăire ca să vedem pe drum a vieţii nemurire. Cu voi cântăm şi noi cântarea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Îmi cer iertare de la voi Arhangheli dragi, dar după al vostru nume doar Dumnezeu vă ştie şi, cum avem acelaşi ziditor, îndraznesc să vă zic vouă:

Arhangheli dragi, îndrumători spre fapte bune,

Arhangheli dragi, creatori de frumuseţe,

Arhangheli dragi, cinstitori de Dumnezeu,

Arhangheli dragi, hrănitori ai celor săraci,

Arhangheli dragi, spaima celor necuraţi,

Arhangheli dragi, orbitorii celor mândri,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 4

Să mă ferească Dumnezeu să cred cândva că tot lucrul bun îl fac cu puterea mea. Puterea vine de la Dumnezeu prin ai lui slujitori Arhangheli neînfricaţi, îngeri luminaţi, Puteri Cereşti şi Sfinţi, ca să învăţăm cu fiecare pas drumul către Patria Cerească. Să zicem toti: Aliluia!

Icosul 4

Arhangheli păzitori, acum mai mult ca altădată avem nevoie de voi ca să ne apăraţi de ispitele ce vin de la demoni şi de la oameni.

Arhangheli dragi, mântuire cereţi pentru noi,

Arhangheli dragi, întărirea credincioşilor,

Arhangheli dragi, păzitori ai celor buni,

Arhangheli dragi, mângâierea celor trişti,

Arhangheli dragi, prin voi întunericul s-a desfiinţat,

Arhangheli dragi, vestitori de bucurii,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 5

De am putea vedea câtă bucurie este în Sfânta Liturghie când îngeri şi Arhangheli se coboară în altar şi împreună cu slujitorii Domnului întâmpină pe Sfântul Duh pentru împărtăşirea oamenilor cu sângele şi trupul lui Hristos. Multumind pentru daruri să zicem toti: Aliluia!

Icosul 5

În zile de sărbătoare cu mulţumiri să cântăm şi pentru Arhanghelii păzitori ce fac parte din viata nevăzută a fiecărui om.

Arhangheli dragi, voi ne dezlegaţi de multe,

Arhangheli dragi, voi ne îndrumaţi,

Arhangheli dragi, voi ne daţi putere,

Arhangheli dragi, voi ne inspiraţi,

Arhangheli dragi, voi ne luminaţi,

Arhangheli dragi, slujitori neobosiţi ai Treimii,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi trimişi nouă de Dumnezeu pentru

dreaptă sfătuire.

Condacul 6

În cer slujitori neobosiţi, pe pământ ai noştri apărători, cu sfinţii vă veseliţi, pe Hristos Îl slăviţi iar noi îndrăznim lângă voi să cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Încă de la început Domnul v-a trimis pe voi să ne sfătuiţi spre fapte bune dar inima noastră s-a împietrit şi nu am auzit sfaturile voastre.

Arhangheli dragi, răbdare să aveţi cu noi,

Arhangheli dragi, focul vostru să topească împietrirea inimilor noastre,

Arhangheli dragi, apărători neînfricaţi,

Arhangheli dragi, întăritorii celor credincioşi,

Arhangheli dragi, îngeri ai darurilor,

Arhangheli dragi, făcătorilor a felurite minuni,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 7

Ochii noştri nu pot vedea a voastră slujire, dar credem şi nu cercetăm şi mulţumire aducem Bunului Dumnezeu pentru tot şi pentru toate, cântând cu voi; Aliluia!

Icosul 7

În viaţă multe avem de învăţat, urcăm şi coborâm şi drumuri şerpuite întâlnim. Mulţumim vouă Arhangheli dragi, că sunteţi cu noi pas cu pas.

Arhangheli dragi, bucuria celor întristaţi,

Arhangheli dragi, călăuze spre lumină,

Arhangheli dragi, arme puternice ale credincioşilor,

Arhangheli dragi, păzitorii asupriţilor,

Arhangheli dragi, îngrijitorii mânăstirilor,

Arhangheli dragi, ai bisericilor stâlpi,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 8

Să mulţumim Treimii pentru slujitorii ei trimişi nouă şi să încercăm să luăm aminte la ale lor învăţături, şi cu inima curată să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Către voi alerg în clipe de necaz şi vă rog fierbinte să mă scoateţi  din groapa cu lei, să nu mă lăsaţi hrana fiarelor din iad.

Arhangheli dragi, tăria noastră sufletească,

Arhangheli dragi, rană a demonilor,

Arhangheli dragi, urcarea noastră spre lumină,

Arhangheli dragi, doctorie duhovnicească,

Arhangheli dragi, risipitori ai ereziei,

Arhangheli dragi, focuri nestinse,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 9

În uimire fiind, când firea voastră cea de foc se arată nouă, preamărim puterea lui Dumnezeu şi cântare de biruinţă zicem: Aliluia!

Icosul 9

Trimişi sunteţi de Dumnezeu să ne aduceţi daruri de curăţie dar noi nu sesizăm, lipiţi fiind de material şi de a lumii mândrie.

Arhangheli dragi, aveţi răbdare cu noi păcătoşii,

Arhangheli dragi, vegheaţi-ne în rugăciune,

Arhangheli dragi, îndrumaţi-ne spre bine,

Arhangheli dragi, mângâietorii inimilor noastre,

Arhangheli dragi, luptători neobosiţi,

Arhangheli dragi, făcători de minuni,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 10

Arhangheli dragi, slujitori ai Treimii, voi aţi ridicat jugul neputinţelor noastre scoţându-ne din nevoi şi necazuri, apărându-ne chiar şi în lupta cugetelor noastre. Să zicem toţi cu bucurie: Aliluia!

Icosul 10

Cu buzele noastre să îndrăznim să-i lăudăm pe Arhangheli împreună cu Sfinţii toţi, cu Puterile Cereşti şi slavă pentru toate lui Dumnezeu să aducem.

Arhangheli dragi, învăţătorii celor neştiutori,

Arhangheli dragi, doctori fără bani,

Arhangheli dragi, luminaţi în ştiinţă,

Arhangheli dragi, stele de lumină,

Arhangheli dragi, îmbărbătarea tuturor,

Arhangheli dragi, săbiile noastre nevăzute,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 11

Spre voi nădăjduim să ne întăriţi în războaiele vieţii, să curăţim şi să îndreptăm greşelile ştiute şi neştiute, şi împreună să lăudăm Treimea Sfântă; Aliluia!

Icosul 11

Să ne dorim să devenim ucenici smeriţi, luând aminte la învăţăturile primite de la ai Domnului slujitori.

Arhangheli dragi, rugaţi-vă fierbinte pentru noi către Domnul,

Arhangheli dragi, plăcute făpturi ale Duhului Sfânt,

Arhangheli dragi, cei ce pregătiţi drumul spre lumină,

Arhangheli dragi, slujitori ai lui Hristos Dumnezeu,

Arhangheli dragi, ai Tatălui Ceresc solitori,

Arhangheli dragi, în jurul Maicii voi staţi  şi vă bucuraţi,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 12

Prin munca voastră nevăzută pe mulţi aţi întors la credinţă, căci din a voastră lumină şi ştiinţă daţi şi celor lângă care staţi şi pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Sufletele noastre tulburate de gânduri şi cuvinte rele prin coloana voastră de lumină le curăţaţi iar noi aducem mulţumire:

Arhangheli dragi, dragostea lui Dumnezeu,

Arhangheli dragi, stâlpi de apărare,

Arhangheli dragi, păstrători de daruri sfinte,

Arhangheli dragi, de putere dătători,

Arhangheli dragi, înţelepciuni din Dumnezeu venite,

Arhangheli dragi, învăţători ai dreptei credinţe,

Arhangheli dragi, slujitori neînfricaţi, trimişi nouă de Dumnezeu pentru dreaptă sfătuire.

Condacul 13

Arhangheli dragi, luând învăţături din a voastră slujire să mulţumim Lui Dumnezeu Ziditorul nostru pentru tot şi cu voi în cor să cântăm Treimii Sfinte: Sfânt, Sfânt, Sfânt!

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Acatistul către toţi Sfinţii, Mucenicii şi Puterile Cereşti – Vindecarea noastră

Condacul 1

Vouă Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, îngeri tămăduitori care în cer aţi primit cununi de slavă, ne rugăm să cereţi pentru noi de la Domnul sănătate trupească şi sufletească şi mulţumire aducem grăind vouă: Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Icosul 1

Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, voi slujitori curaţi ai Sfintei Treimi vă rugaţi neîncetat pentru noi păcătoşii, iar noi, doar când suntem în necazuri la voi alergăm. Acum cu bucurie grăim către voi: Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, îngeri tămăduitori ai oamenilor.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care staţi în Slava cea Cerească.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că ne îndrumaţi spre fapte bune.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care tămăduiri de la Dumnezeu împărţiţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, căci cu sfaturile voastre viaţa ne-o  îndrumaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, apărătorii noştri în necazuri.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, doctori fără de bani.

Bucuraţi-vă Sfinţilor, Mucenicilor şi Puteri Cereşti rugători fierbinţi către

Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 2

Nu sunt atâtea zile în calendar pentru a cinsti pe toţi Sfinţii, Mucenicii şi Puterile Cereşti după al lor nume, dar în fiecare zi să le-aducem un gând de mulţumire şi la toţi să zicem cu inimi curate: Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Icosul 2

Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, făpturi plăcute ale lui Dumnezeu, cereţi pentru noi de la Sfânta Treime lumină şi înţelepciune minţii noastre, iar noi să cântăm aşa:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că Maica Domnului e pururea cu voi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că Domnul v-a dat har şi ştiinţă să tămăduiţi trupul şi sufletul.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că slujitori neobosiţi ai Treimii sunteţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, de viaţa voastră veşnică.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, călăuzitori spre drumul drept.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că unii dintre voi

În trup aţi fost.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că binecuvântaţi trăiţi în Patria Cerească.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 3

Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti uitaţi-vă la noi cei slabi trupeşte şi sufleteşte şi prin rugăciunile voastre curăţaţi-ne pe noi de întinăciunile minţii omeneşti şi diavoleşti iar noi cu bucurie să zicem către voi: Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Icosul 3

Voi, cei ce locuiţi în casa Tatălui Ceresc, fericirea cea negrăită şi nepricepută de a noastră minte, măcar pentru o clipă limpeziţi-ne în simţuri, să vedem ce pierdem când ne lipim de a lumii mărire.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că darul Sfântului Duh e cu voi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, tămăduitori ai lumii toate.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că pe călcătorii de legi ale lui Dumnezeu îi mustraţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că Domnul vă trimite să ne ajutaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că multe minuni ne-aţi arătat.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că lupta împotriva diavolilor cu putere de la Domnul aţi câştigat.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, stele preastrălucitoare.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 4

Voi, toţi cei de sus Sfinţi, Mucenici, Puteri Cereşti, de rău v-aţi izbăvit şi în Patria Cerească vă odihniţi iar inimile noastre neîncetat aduc slava lui Dumnezeu şi cântarea de biruinta: Aliluia!

Icosul 4

Cântare de mulţumire aş aduce la fiecare-n parte dar sunt doar un om şi atunci zic cu bucurie la toţi:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, învatatori ai omenirii.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că Domnul v-a dat harul tămăduirii.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, doctori de inimi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, mărturisitori ai dreptei credinţe.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, grăitori de adevăr.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că taina Treimii aţi aflat.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că norii negrii îi alungaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 5

Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti multă râvnă depuneţi în fiecare zi ca să întoarceţi din drumuri rele sufletele noastre rătăcite. Cu capetele plecate vă zicem vouă: Bucuraţi-vă Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Icosul 5

Lupta cea bună voi aţi luptat şi viaţa cea veşnică aţi câştigat, biruind răul cu iubirea de Hristos, pentru noi sunteţi pildă şi privind la voi cântăm:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, bucuriile Tatălui Ceresc.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, laudele Fiului

împărătesc.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, desfătări ale

Duhului Sfânt.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, crescători de fii şi

fice duhovniceşti.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, răbdători a multor patimi,

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că prin chinuri înfricoşătoare aţi trecut.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că multe minuni aţi săvârşit.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 6

Pe voi, Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, Domnul Iisus v-a iubit şi întărit pentru că aţi renunţat la bogăţiile deşarte din această lume şi vindecători de toate bolile v-au făcut, pentru aceasta vă mulţumim zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Icosul 6

Voi, Prealuminoase stele ale Bisericii noastre, scoateţi-ne din marea păcatelor şi pe calea cea dreaptă ne povătuiti şi, curăţiţi fiind de voi, cântăm aşa:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, ajutători neobosiţi ai lumii toate.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că Domnul v-a răsplătit cu har şi după moarte.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, mult luminători .

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că iubirea de Dumnezeu ne învăţaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care cererile noastre bune le împliniţi cu voia lui Dumnezeu.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că înţelepţi şi blânzi voi sunteţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, cinstitori ai Maicii Preacurate.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 7

Rugămu-vă pe voi Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, să cereţi de la Domnul înţelepciune minţii noastre pentru a înţelege că greşelile duc la boală, iar iertarea şi iubirea duc la Patria Cerească, ca mulţumind să zicem vouă: Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Icosul 7

Voi, Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, credinţa dreaptă aţi urmat şi iubirii de oameni v-aţi dedicat slujind lui Iisus Hristos, iubirea infinită, de Tatăl plămădită.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, şi ne învăţaţi şi pe noi dragostea curată pentru a Domnului zidire.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, şi de rele ne scăpaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, şi boala din trup o

înlăturati.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, şi lumină în sufletele noastre trimiteţi cu a Domnului voie.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, şi din norii în care suntem învăluiţi ne scoateţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care aveţi putere să treceţi peste orice boală.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că taina tămăduirii sufletului ne învăţaţi pe noi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 8

Mulţumim Domnului pentru slujitorii lui că ne ajută neîncetat în boala trupească sau sufletească care vine ca urmare a greşelilor noastre de acum sau din trecut şi împreună să cântăm celui ce ne-a zidit pe toţi: Aliluia!

Icosul 8

Când vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ne înconjoară şi boala ne doboară, la sânul vostru ne trezim şi aducem lacrimi fierbinţi drept plată.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care ştiţi a dezlega orice nu e în legea Sfintei Treimi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care gândurile ce vin de la duşmani le surpaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care aveţi putere să treceţi peste demoni.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care trupul înviaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care pe săraci îi ajutaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care pe cei mâhniti voi îi mângâiati.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, grabnici ajutători. Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 9

Doamne, toţi în cer Te slăvesc neîncetat şi noi pe pământ cu buze de tină îţi mulţumim pentru tot ce ne-ai dat şi pentru ai Tăi slujitori, care vin la noi în clipe de necaz şi cu bucurie zicem împreună cu ei: Aliluia, Aliluia, Aliluia!

Icosul 9

Pentru voi, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, multe cuvinte am putea aduce dar plecând capul vă cântăm aşa:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, iubitori de Hristos.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, încununaţi de harul Duhului Sfânt.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, sfătuiţi de Maica Domnului.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, fiinţe luminate.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, doctori neobosiţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că faptele voastre slăvesc pe Dumnezeu.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, dătători de bucurii.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 10

Noi suntem departe de calea mântuirii, neştiind măcar de ce am venit pe pământ, dar în ceasul bolii trupeşti la voi strigăm: Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, să cereţi pentru noi de la Domnul mântuire, bucuraţi-vă.

Icosul 10

Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, slujitori neobosiţi ai Domnului, prin voi şi prin Părinţii Sfinţi laude şi închinăciune aducem lui Dumnezeu că are grijă de noi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, aleşi ai lui Dumnezeu din vecie.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că prooroci ai Domnului aţi fost.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, căci cu credinţă aţi slujit Domnului.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, petale ale Florii Preacurate.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că voi eresurile le surpaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că de boală ne scăpaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că negreala inimilor curăţaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 11

În vremurile de acum avem nevoie de ajutorul vostru Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, că avem inimile goale şi gândul spre bogăţiile lumeşti şi asta ne duce la boală şi suferintă. Cu voi îndrăznim să cântăm şi noi cântarea de biruintă: Aliluia!

Icosul 11

Din necurăţia sufletului nostru se nasc multe rele pe pământ. Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti veniţi-ne în ajutor că suntem slabi şi goi şi la voi strigăm:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care credinţa dreaptă în Tatăl Ceresc aveţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care iubire de Hristos aveţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, cărora Duhul Sfânt har v-a dat.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care de Maica Preacurată aţi fost ocrotiţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, ai oamenilor tămăduitori. Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că prin iubirea de Hristos sufletul vindecaţi.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că bisericile le vegheaţi. Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Condacul 12

Sfânta Treime, prin voi Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, nouă tuturor ne arată că toţi cei ce fac voia Lui, cu inimă curată slavă au în Patria Cerească şi noi să ne dorim să fim ca ei şi lui Dumnezeu să-i cântăm neîncetat: Aliluia!

Icosul 12

Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti ştiţi că atunci când dăm de boală şi necaz alergăm la voi, cerând iertare vă cântăm:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care cu mintea voastră pe Dumnezeu L-aţi cunoscut.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, că ştiinţa Lui aţi priceput.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care lui Iisus Hristos aţi slujit în dreptate.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care prin învătături, lumină şi sănătate împărţiţi.

Bucuraţi-vă Sfinţilor, Mucenicilor şi Puteri Cereşti care pe diavoli îi goniti.

Bucuraţi-vă Sfinţilor, Mucenicilor şi Puteri Cereşti care pe noi cei slabi în credinţa ne întăriti.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, care putere de la Domnul Iisus aţi luat.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor, Mucenicilor şi Puterilor Cereşti, rugători fierbinţi către Domnul pentru sănătatea noastră.

Condacul 13

După al vostru nume doar Dumnezeu cel în Treime Slăvit vă ştie, noi doar cântăm şi vă mulţumim pentru ajutorul dat nouă. Bucuraţi-vă Sfinţilor străbuni ai lui Hristos, bucuraţi-vă Sfinţilor Prooroci, bucuraţi-vă Sfinţilor Apostoli, bucuraţi-vă Sfinţilor Mucenici şi Muceniţe, bucuraţi-vă Cuvioşilor Părinţi, bucuraţi-vă Cuvioaselor Maici, bucuraţi-vă Fecioarelor, bucuraţi-vă Puterilor Cereşti, slujitori şi rugători fierbinţi către Dumnezeu pentru sănătatea noastră.

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune

O, Sfinţilor, Mucenicilor, Puterilor Cereşti, făpturi plăcute ale lui Dumnezeu, cu milostivire uitaţi-vă către noi şi prin mijlocirea voastră cereţi de la Domnul milă şi iertare de păcate, celor bolnavi sănătate, întăriţi neputinţele noastre, apăraţi-ne de ispite şi înşelăciuni şi treziţi în noi dragostea cea curată şi sfântă pentru Domnul. Îndreptaţi paşii noştri pe calea cea curată a lui Hristos şi a împlinirii voii lui Dumnezeu Tatăl, ca de-acum înainte viaţă curată să trăim şi cu bucurie să mulţumim Treimii Sfinte: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în vecii vecilor, Amin!

Acatistul Naşterii Mântuitorului Nostru Iisus Hristos

Doamne, îti cer iertare că până acum nu am înţeles nicicum sacrificiul Tău cel mare, coborârea Ta pe pământ pentru a mea mântuire. Lumina Ta a încercat să pătrundă în viaţa mea de la naşterea Ta dar cum sunt orbit de păcate, de fiecare dată o las afară neînţelegând ce sărbătorim de Crăciun. Doamne iartă-mă pentru tot ce am greşit şi în acest an ajută-mă să Te las să Te naşti şi în inima mea. Iisuse, Preaîndurate, Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 1

Doamne Iisuse, Hristoase Fiul lui Dumnezeu, ce minte poate pricepe câte faci Tu pentru noi? Câte daruri ne trimiti în fiecare ceas al vieţii iar noi săraci la minte şi orbiti le lăsăm afară. Iisuse, Preaîndurate, Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Icosul 1

Doamne Iisuse, Preadulce nu putem să-Ţi mulţumim îndeajuns, dar cântări de bucurie aducem Ţie;

Iisuse, Preadulce, Mântuitorul nostru,

Iisuse, Preamilostive, Fiul lui Dumnezeu coborât la noi,

Iisuse, Dumnezeul cel mai înainte de veci,

Iisuse, Împăratul Slavei,

Iisuse, Ziditorul nostru,

Iisuse, Păzitorul nostru cel Preabun,

Iisuse, Preaputernice, tăria strămoşilor,

Iisuse, Stăpânul nostru cel multîngăduitor,

Iisuse, Preaîndurate, Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 2

Vrând să ne salvezi pe noi, Doamne Iisuse, Hristoase, Te-ai întrupat din Fecioară şi chip de rob ai luat şi ai trăit şi pătimit aici pe pământ, împreună cu Maica Preacurată ca să ne înveti iubirea cea curată, iar noi cântare de mulţumire aducem lui Dumnezeu în Treime Slăvit: Aliluia!

Icosul 2

Mintea noastră nu pricepe taina naşterii Tale, dar de Crăciun inima simte bucuria acestei taine şi cu cei de sus cântări aducem Ţie:

Iisuse, Dumnezeu din Dumnezeu,

Iisuse, cel ce şezi de-a dreapta Tatălui Ceresc,

Iisuse, bucuria vieţii noastre,

Iisuse, naşte-te în noi ca să ne-aduci la viată,

Iisuse, luminează sufletele întunecate de păcate,

Iisuse, Puterea credincioşilor din lume,

Iisuse, tăria preoţilor Tăi,

Iisuse, Bucurie duhovnicească,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 3

În aceste timpuri, patimile şi lipsa de iubire ne îneacă şi Te rugăm pe Tine, Iisuse, de Crăciun dă-ne în dar înţelegerea naşterii Tale şi cu buze de bucurie să cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Vestea de bucurie a naşterii Tale, Maica Ta şi a lumii a primit-o cu iubire şi îngerului smerită a răspuns: Măreşte sufletul meu pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu, mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Aşa ar trebui şi noi să zicem că multe ne-a dat Mântuitorul pâna acum.

Iisuse, primeşte rugăciunea noastră ca un îndurător,

Iisuse, Tu ai plecat cerul şi pământul, pleacă şi inimile noastre,

Iisuse, Apărătorul celor ce Te iubesc,

Iisuse, pruncii Te cunosc mai bine ca noi,

Iisuse, bogăţia vieţii,

Iisuse, cel ce umpli de lumina Ta lumea,

Iisuse, vino în adâncul inimilor noastre,

Iisuse, Tu ai unit cerul cu pământul la naşterea Ta,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 4

Magii drum lung au străbătut ca să se închine Ţie şi să-Ţi aducă daruri. Primeşte şi de la noi aceste puţine cuvinte de bucurie: Aliluia!

Icosul 4

Iisuse, cerurile se bucură cu vrednicie şi pământul se veseleşte prăznuind naşterea Ta şi cu bucurie îndrăznim a cânta aşa:

Iisuse, viaţa plăcută izvoreşte din Tine,

Iisuse, izvorul bucuriei nemăsurate,

Iisuse, biruitorul morţii,

Iisuse, Unul în Treime,

Iisuse, reazem duhovnicesc,

Iisuse, sufletelor noastre,

Iisuse, sănătatea trupurilor noastre,

Iisuse, dragostea nemărginită,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 5

Îngerul darului, Gabriel, a venit pe pământ şi a vestit Maicii Tale naşterea cea preamărită şi curată, menită să salveze tot pământul din a lui satan gheară. Cu capul plecat cu îngerii zicem şi noi: Aliluia!

Icosul 5

Doamne dă-ne minte să putem înţelege ce ne-a adus şi ce ne aduce naşterea Ta. În fiecare an greşim şi ne bucurăm de putreziciune, uitând ce înseamnă Craciun.

Iisuse, întăreşte-mă în credinţa dreaptă,

Iisuse, Învătătorul meu,

Iisuse, Apărătorul meu,

Iisuse, Mângâietorul meu,

Iisuse, Salvarea sufletului meu,

Iisuse, Lumina vieţii mele,

Iisuse, Adevărul din iubire,

Iisuse, Slava cea înaltă,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 6

Minunat e a pricepe ce bucurie desfătează sufletele slujitorilor Tăi, jertfele lor sunt pentru ei ca mierea şi prin ei cântăm şi noi cântarea cea frumoasă: Aliluia!

Icosul 6

De Crăciun pământul tresaltă de bucurie pentru a naşterii Tale prăznuire, aşteptând de la noi să ne trezim şi să-Ţi slujim.

Iisuse, întinde-ne nouă braţele Tale spre salvare,

Iisuse, ajută-ne să venim la Tine,

Iisuse, sfinţeşte gândurile noastre,

Iisuse, trimite pe slujitorii Tăi la noi,

Iisuse, iartă-ne pentru tot ce-am greşit,

Iisuse, strălucire neapropiată,

Iisuse, luminează viaţa noastră,

Iisuse, Biruitorul iadului,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 7

Cântare de umilinţă despre naşterea Ta aducem Ţie, Mântuitorul nostru, Iisuse, ca prin aceasta sufletele noastre să primească ungerea vindecării de nălucirile vătămătoare şi să putem cânta pururea Ţie: Aliluia!

Icosul 7

Coborând pe pământ, Naşterea Ta a adus mântuire neamului omenesc dar câţi dintre noi am înţeles acest lucru?

Iisuse, ochii noştri sunt orbiţi de frumuseţea trecătoare,

Iisuse, citim dar nu înţelegem nimic din cuvintele curate,

Iisuse, nu ştim să cerem ajutorul cu folos,

Iisuse, răul ne înconjoară,

Iisuse, la Tine avem scăpare,

Iisuse, viaţa e deşartă

Iisuse, salvarea noastră,

Iisuse, zideşte-ne a doua oară,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 8

În vremurile astea îngheţate de răutatea noastră eu nu mai văd lumina Ta din negura în care sunt. Deşi eşti lângă mine eu Te ţin departe. Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Icosul 8

Doamne, Tu eşti bun şi eu spun că sunt al tău încă de la început, am greşit şi mă căiesc dar te rog, darul Tău dă-ni-l  nouă ca să Te putem iubi din ce în ce mai mult.

Iisuse, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt Te slăvim,

Iisuse, îndreaptă-ne către lăcaşurile Tale,

Iisuse, dă-ne în grija Maicii tale,

Iisuse, mulţumiri aducem Ţie,

Iisuse, închinăciuni smerite,

Iisuse, Putere prin Cuvânt,

Iisuse, Frumuseţe nepieritoare,

Iisuse, binecuvintează-ne pe noi.

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 9

Odată cu Naşterea Ta a răsărit în lume lumina adevărului Tău şi diavolii nerăbdând tăria Ta s-au ascuns, iar noi mântuire dobândind cântăm aşa: Aliluia!

Icosul 9

Când ai venit pe lume îngerii au coborât pe pământ şi cu oamenii se mirau şi se veseleau de minunea aceasta şi Ţie îţi cântau;

Iisuse, Cuvântul cel Sfânt,

Iisuse, Cuvântul cel necuprins,

Iisuse, Cuvântul cel nevăzut,

Iisuse, Cuvântul minunat,

Iisuse, Cuvântul în Adevăr,

Iisuse, Cuvântul cel veşnic,

Iisuse, Cuvântul Făcător,

Iisuse, Cuvântul lui Dumnezeu,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 10

Din vechi timpuri cântăm a Ta venire pe pământ, un dar atât de preţios pentru noi cei păcătoşi şi cu mulţumire zicem împreună cu slujitorii Tăi: Aliluia!

Icosul 10

Hristoase Mântuitorule, trimite pe Duhul Sfânt peste noi să înţelegem a Ta ştiinţă şi să ne umplem de iubire ca ucenicii Tăi şi să facem pace între noi.

Iisuse, stăpânirea fără de sfârşit,

Iisuse, dătătorul celor ce cer,

Iisuse, folositorul tuturor,

Iisuse, liniştea sufletelor î]nvăluite,

Iisuse, mângâierea celor ce plâng,

Iisuse, curăţeşte-ne pe noi,

Iisuse, luminează-ne mintea,

Iisuse, Dumnezeule Preaveşnic,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 11

Cântând şi slăvind naşterea Mântuitorului Iisus Dumnezeul nostru ne umplem de har şi uitând de lumea cea deşartă să zicem toţi: Aliluia!

Icosul 11

Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, care are în mâna Sa totul, a sfinţit, a binecuvântat şi pe El s-a dat, ca noi să zicem aşa:

Iisuse, Dumnezeu Cuvântul,

Iisuse, surparea vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi,

Iisuse, comoara vieţii noastre,

Iisuse, tămăduirea trupului,

Iisuse, plinătatea sufletului,

Iisuse, prin Tine iadul s-a scufundat,

Iisuse, lăcaşul celor sfinţi,

Iisuse, vistierul iubirii,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 12

Doamne Iisuse Hristoase, cel ce crede cu adevărat în Tine şi Naşterea Ta o slăveşte se va naşte a doua oară pentru eternitate în Ierusalimul cel de sus, cântând cu Puterile Cereşti: Aliluia!

Icosul 12

Naşterea Ta a curăţat pământul, dar prin răutatea noastră l-am întinat din nou, făcând voia noastră şi a celui întunecat.

Iisuse al meu, nu mă părăsi, ci iartă păcatele mele,

Iisuse, preaîndurate miluieşte-mă după mare mila Ta,

Iisuse, scoate-mă din iad,

Iisuse, vindecă sufletul meu împrăştiat,

Iisuse, ajutorul meu nu mă lepăda,

Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa,

Iisuse, iartă nedreptăţile mele,

Iisuse, înţelepţeşte mintea mea,

Iisuse, Preaînduratule Dumnezeul nostru, vino şi Te naşte în sufletele noastre.

Condacul 13

Iisuse, Hristoase apărătorul meu, Iisuse, Hristoase Învăţătorul meu, Iisuse, Hristoase Fiul lui Dumnezeu alungă tot ce-i rău în mine şi cu lumina Ta cea neapropiată fă-mă slujitorul Tău pentru veşnicie! Amin

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune

Doamne Iisuse, Hristoase auzi rugăciunea mea, azi, când cinstim Naşterea Ta. Lumii întregi dă bucurie şi armonie, pace între popoare, tărie în credinţă iar eu, îngenunchind cu umilinţă, te rog înţelepţeşte mintea mea să vadă calea ce duce la Tine şi cu bucurie să-Ţi slujesc şi să iubesc a Ta zidire, slăvind în vecii vecilor numele Presfânt al Tău şi închinându-mă Treimii Sfinte! Amin

Acatistul către Îngerul păzitor

Ţie, Înger păzitor, al Domnului slujitor şi al meu apărător, îţi cânt şi-ţi mulţumesc pentru că stai cu mine şi te munceşti neîncetat să mă scoţi din păcat, să mă cureţi de tină, să mă duci la lumină ca împreuna să cântăm Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos: Slava Ţie şi Mărire pentru toate!

Codacul 1

Înger alb şi neînfricat, al meu păzitor, dăruit mie de Sfânta Treime, iartă-mă pentru câte te fac să înduri, din ştiinţă sau neştiinţă şi împreună să cântăm spre Slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 1

Înger bun şi drag, cât te-am mai supărat. În orbire şi neştiinţă fiind, prin faptele mele am râstignit pe Dumnezeu Iisus în fiecare clipă, iertare cer zicând:

Bucură-te, Îngerul meu păzitor,

Bucură-te, al Domnului slujitor,

Bucură-te, apărător al meu,

Bucură-te, lumină curată,

Bucură-te, fiinţă înaripată,

Bucură-te, înţelepciune din Duhul Sfânt,

Bucură-te, armă neînfricată,

Bucură-te, Îngere al meu păzitor.

Condacul 2

Din pruncie bunica mă punea să-ţi mulţumesc prin rugăciunea ”Înger, Îngeraşul meu”, dar am crescut şi te-am uitat, m-am umplut de păcat şi acum îti cer iertare, dorînd să cânt cu tine: Aliluia!

Icosul 2

Înger de iubire, păzitorul meu, al Domnului slujitor întăreşte-mă mai mult ca să mă smeresc şi lui Iisus Hristos să-i slujesc prin tot ceea ce fac, iar ţie mulţumire aduc cântând:

Bucură-te, păzitorul sufletului meu,

Bucură-te, veselie de la Domnul venită,

Bucură-te, cel ce mă faci să mă întorc spre Domnul,

Bucură-te, prietene al sfinţilor,

Bucură-te sfătuitorul meu,

Bucură-te, singura mea bogăţie,

Bucură-te, lumină din Dumnezeu ieşită,

Bucură-te, Îngere al meu păzitor.

Condacul 3

Văzând Domnul Dumnezeul nostru cât suntem de neputincioşi şi slabi, ne-a trimis câte un Înger păzitor, iar noi, mulţumind să zicem aşa:

Bucură-te, Înger, rază din Iisus,

Bucură-te, cel ce pui dragoste de Dumnezeu în inima mea,

Bucură-te, cel ce mă înveţi ştiinţa lui Dumnezeu,

Bucură-te, cel ce mă îndemni la rugăciune,

Bucură-te, cel ce mă îndrumi spre fapte bune,

Bucură-te, cel ce luminezi sufletul meu cu chipul lui Dumnezeu,

Bucură-te, Îngere al meu păzitor.

Icosul 3

Sfinte Îngere al meu păzitor, mijloceşte în faţa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, să mi se lumineze mintea, să cunosc voia Domnului în tot ce fac, în tot ce zic şi gândesc, iar ţie laude îţi cânt:

Bucură-te, slujitor neobosit al Sfintei Treimi,

Bucură-te, prieten al Arhanghelilor

Bucură-te, călăuza mea în viaţă,

Bucură-te, cel ce eşti pururea cu mine,

Bucură-te, al meu apărător,

Bucură-te, cel ce-mi dai sfaturi,

Bucură-te, mângâietorul meu,

Bucură-te, Înger al meu păzitor.

Condacul 4

Păzitorul meu cel sfânt, Îngere al Domnului, până acum nimic bun nu am făcut iar viaţa în greşeli am petrecut-o. Cere pentru mine de la Domnul Iisus puterea harului dumnezeiesc, ca să umblu curat şi neabătut pe calea mântuitoare a poruncilor lăsate de Hristos şi să cânt neîncetat lui: Aliluia!

Icosul 4

Pe tine mi te-a dat Dumnezeu să mă luminezi în viaţă, să mă scoţi din neştiinţă şi din bezna în care rătăcesc, iar cu inima şi cu gura să slăvesc pe Dumnezeu în Treime şi ţie să-ţi mulţumesc aşa:

Bucură-te, că mintea mi-o luminezi,

Bucură-te, că gânduri bune-mi dai,

Bucură-te, că la fapte drepte mă îndemni,

Bucră-te că mă scoli la rugaciune,

Bucură-te, că mă îndemni să mă smeresc,

Bucură-te, că nu mă laşi să uit pe Domnul,

Bucură-te, că dragostea de Hristos mă înveti,

Bucură-te, Îngere al meu păzitor.

Condacul 5

După Dumnezeu şi Preasfânta Fecioară spre tine mă îndrept, Îngerul meu păzitor, ca să mă ajuţi în furtuna vieţii şi din noianul gândurilor ucigatoare să mă scoţi, şi cu mulţumire să cânt Dumnezeului meu: Aliluia!

Icosul 5

Grijile vieţii lumeşti mă ţin departe de viaţa duhovnicească pe care mi-o doresc, pacea sufletului meu e mică, dar cu ajutorul tău sper să găsesc calea spre mântuire şi să-ţi cânt tie:

Bucură-te, cel ce mă acoperi cu aripi de lumină,

Bucură-te, apărătorul meu care ai sabie de foc,

Bucură-te, că în lupta cu răul lupţi lângă mine,

Bucură-te, că mă întăreşti în ispite,

Bucură-te, că tai pe cei ce se pornesc asupra mea,

Bucură-te, că alungi demonii pierzători de suflete,

Bucură-te, că mă ajuţi să curăţ patimile din mine,

Bucură-te, Îngere al meu păzitor.

Condacul 6

Domnul dumnezeul meu, la naştere mi-a dăruit Înger luminos, făptură din iubirea Lui zidită ca să-mi fie apărător şi tărie pe drumul vieţii pământeşti, presărate de cursele vicleanului înger căzut iar eu lui Dumnezeu Îi mulţumesc cântând: Aliluia!

Icosul 6

Îngere al meu, păzitorul meu puternic, să nu te depărtezi de mine pentru păcatele mele, ajută-mă să mă smeresc ca să-L iubesc pe Dumnezeu şi întreaga Lui zidire, aşa cum sfinţii L-au iubit şi să-I slujesc în veşnicie.

Bucură-te, că te rogi neîncetat pentru mine către Domnul,

Bucură-te, că ceri să-mi dea vreme de îndreptare,

Bucură-te, că ceri iertarea faptelor mele rele,

Bucură-te, că mijloceşti pentru mântuirea mea,

Bucură-te, că-mi insufli dorinţa de pocăinţă,

Bucură-te, că mă îndemni spre mărturisirea păcatelor,

Bucură-te, că ma înclini să plâng pentru viaţa ticăloasă,

Bucură-te, Înger al meu păzitor.

Condacul 7

În această lume străină multe-mi tulbură pacea sufletului, inima mea plânge că are prea puţină dragoste de Dumnezeu, e împietrită şi rece iar tu dai doctorie neputinţei mele sufleteşti, învaţându-mă să-I cânt Ziditorului meu: Aliluia!

Icosul 7

Îngere al meu, tu eşti păzitorul meu, roagă-te lui Dumnezeu să fie milostiv cu mine că mult am greşit Lui, să mă ajuţi să-I slujesc cu suflet curat şi eu să-ţi mulţumesc aşa:

Bucură-te, că mă înveţi iubirea,

Bucură-te, că mă înveţi răbdarea,

Bucură-te, că alungi deznădejdea din sufletul meu,

Bucură-te, că mă întăreşti în necazuri,

Bucură-te, că-mi arăţi pe sfinţi şi mucenici,

Bucură-te, că-mi pui în minte patimile Domnului,

Bucură-te, că-mi arăţi cât a suferit şi Maica Domnului pe pământ,

Bucură-te, Înger al meu păzitor.

Condacul 8

Pentru neputinţa noastră Domnul Dumnezeu a trimis fiecarui om un străjer neînfricat şi credincios, Înger păzitor, ca să ne ajute cu sfinte rugăciuni şi să ne apere de cursele diavoleşti, să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Îmi cer iertare ţie, păzitorul meu cel bun, pentru tot ce-ti greşesc, pentru că vorbesc cu tine prea puţin şi te rog să ai răbdare cu mine căci cu dragoste îţi spun:

Bucură-te, Înger al Domnului Dumnezeu,

Bucură-te, făptură de lumină,

Bucură-te, iubire curată,

Bucură-te, că pe Dumnezeu îl vezi neîncetat,

Bucură-te, locuitor al cerului,

Bucură-te, împlinitor al voii lui Dumnezeu,

Bucură-te, frumuseţe din Duh ieşită,

Bucură-te, Înger al meu păzitor.

Condacul 9

Viaţa mea degrabă a trecut şi am cheltuit-o în tristeţe că nu te-am ascultat, Îngere păzitor, am fost orb şi surd şi am umblat după al diavolilor sfat, în pământ uitat şi întinat şi acum te rog să mă ajuţi să apuc să-mi cer iertare de la Dumnezeu, cu suflet curat: Aliluia!

Icosul 9

Cum voi putea să-ţi mulţumesc pentru câte ai făcut şi faci pentru mine? Cuvinte sărace şi mici aduce gura mea când îţi mulţumesc, dar te rog să le primeşti, că le spun din suflet cu iubire:

Bucură-te, al meu bun păzitor,

Bucură-te, că lumina ta învinge întunericul din inima mea,

Bucură-te, slujitor de foc al Domnului,

Bucură-te, armă tare,

Bucură-te, că ştiinţa Domnului mă înveţi,

Bucură-te, neobosit străjer,

Bucură-te, luptător neînfricat,

Bucură-te, Înger al meu păzitor.

Condacul 10

Înger al meu, neînfricat luptător, cum să-mi cer iertare mai bine pentru cât te-am supărat, îţi spun din suflet că-mi pare rău şi împreună să zicem: Aliluia!

Icosul 10

Mă înfior când îmi aduc aminte prin câte chinuri te-am făcut să treci, eu săvârşind păcate, tu luptând să mă scoţi din ele şi acum din inimă îţi cânt:

Bucură-te, paza mea cea bună,

Bucură-te, întărirea mea,

Bucură-te, gândul meu cel bun,

Bucură-te, lumina lui Hristos venită,

Bucură-te, că învingi răul din mine,

Bucură-te, că nu te dezlipeşti de mine,

Bucură-te, mare răbdător,

Bucură-te, Îngere al meu păzitor.

Condacul 11

O viaţă am fost orbit, de a lumii falsă lumină. Acum cu groază şi înfiorat mă gândesc la vămi. Să nu pleci de lângă mine atunci, ci să-mi fi puternic apărător, ca împreună să putem cânta ziditorului nostru: Aliluia!

Icosul 11

Slujitor curat şi neînfricat în slujba lui Hristos Dumnezeul nostru, de când Domnul te-a trimis la mine te lupţi neîncetat să mă duci pe calea mântuirii şi eu îţi mulţumesc aşa:

Bucură-te, că ai primit de la Dumnezeu putere,

Bucură-te, că mă scoţi din cursele diavoleşti,

Bucură-te, că mă aperi de tot felul de ispite,

Bucură-te, că mă înveţi să iubesc necondiţionat,

Bucură-te, că trezeşti în mine gândul pocăinţei,

Bucură-te, că ai pus în inima mea o boaba de smerenie,

Bucură-te, că o uzi să rodească,

Bucură-te, Înger al meu păzitor.

Condacul 12

Înger al meu păzitor, ştiu că oricâte cântări ţi-aş aduce nu sunt îndeajuns să-ţi mulţumesc pentru tot ce faci pentru mine, dar te rog să-I cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Nu am atâtea cuvinte bune pentru a lăuda şi arăta ce înseamnă munca unui Înger păzitor şi câte face el pentru om, ducând neîncetat rugăciunile sale către Preabunul Dumnezeu, Cel în Trei Ipostasuri, dar să zicem aşa:

Bucură-te, cald folositor şi rugător pentru mine,

Bucură-te, învăţător cu multă răbdare,

Bucură-te, sprijinitorul meu,

Bucură-te, prieten devotat,

Bucură-te, puternica mea nădejde,

Bucură-te, că alungi mâhnirea,

Bucură-te, luminător pe drumul vieţii,

Bucură-te, Îngere al meu păzitor.

Condacul 13

Această puţină rugăciune o aduc drept mulţumire pentru Îngerii păzitori din lume, să ne iertaţi că nu vă mulţumim îndeajuns, că nu ascultăm sfaturile ce ni le daţi, că suntem orbi şi surzi şi doar când dăm de greu vă strigăm, mulţumînd Treimii sfinte vă mulţumim şi vouă şi în cor cu toti sfinţii să cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia!

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugäciune

Îngere al meu păzitor, fiinţă nematerialnică şi vie, trimisă de Dumnezeu la mine, îţi cer iertare pentru tot ce am greşit, greşesc şi voi greşi, să nu te depărtezi de mine pentru că sunt neputincios şi fără ajutorul tău nu voi face faţă. Ghidează-mă pe drumul drept, să aduc mai multă roadă de iubire, să mă smeresc şi lui Dumnezeu să-I slujesc şi să ajung şi eu în Raiul atât de dorit de sufletul meu şi împreună să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru a Sa bunătate şi iubire slăvind numele Lui în Treime, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh în vecii vecilor, Amin!

Acatistul către Domnul nostru Iisus Hristos – Spor în toate

Doamne Iisuse, Hristoase, Mântuitorul meu, Tu eşti Ziditorul nostru, împreuna cu Tatăl Ceresc şi cu Duhul Sfânt, şi nimic nu se poate ascunde de Tine, nici un fir de păr nu cade fără voia Ta. Aşa că ştii că din iubire aduc această cântare a mea şi Te rog pune spor în tot ce fac, ca de acum înainte să fac numai voia Ta, să am gânduri curate din lumină venite, cuvinte drepte şi fapte bune şi să-Ţi mulţumesc cântând: “Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.”

Condacul 1

Doamne al meu, Iisuse Hristoase, avem puţină credinţă şi iubire în sufletele noastre, de aceea suntem neputincioşi şi la fiecare pas îţi cerem ceva, neştiind să ne lăsăm în mâna Ta, de unde iese mană şi iubire pentru întreaga Ta zidire. Aşa că te rog Doamne, dă-mi spor în tot ce fac, cântând cântarea de mulţumire: Aliluia!

Icosul 1

Doamne, Doamne al meu câtă bucurie în suflet au avut sfinţii Tăi cât au fost pe pământ, cât spor în fapte bune au avut de ţi-au urmat în suferinţe. Iartă Doamne neputinţa mea şi primeşte această cântare a mea:

Doamne Iisuse, pune spor în sufletul meu, să iubesc întreaga Ta zidire,

Doamne Iisuse, pune spor la rugăciune,

Doamne Iisuse, pune spor la fapte bune,

Doamne Iisuse, pune spor în învăţătura ce vine de la tine,

Doamne Iisuse, pune spor în munca mea,

Doamne Iisuse, pune spor să dau ajutor în numele Tău la cine are nevoie,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 2

Doamne al meu, tot ce fac bine e de la tine şi nu ştiu ce să grăiesc pentru iubirea ce mi-o arăţi mie, un aşa mare păcătos lipsit de smerenie şi iubire, dar doresc să fiu curat şi demn de a Ta iubire şi să Te cinstesc şi slăvesc prin faptele mele şi cu îngerii să-Ţi cânt: Aliluia!

Icosul 2

Doamne Iisuse, Preabun cât am mai rătăcit pe acest pământ până când Te-am regăsit, Tu ai fost mereu lângă mine dar eu nu Te vedeam, Tu mă mângâiai dar eu nu Te simţeam, aveai grijă de mine dar nu ştiam, mi Te arătai în fiecare clipă dar nu Te întelegeam, acum cu umilinţă zic:

Doamne Iisuse, pune spor în curajul meu,

Doamne Iisuse, pune spor în voinţa mea,

Doamne Iisuse, pune spor în intuiţia mea,

Doamne Iisuse, pune spor în ochii minţii mele,

Doamne Iisuse, pune spor în bunătatea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în smerenia mea,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 3

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul meu cel bun, îţi cer iertare pentru noi toţi, ai Tăi copii rătăciţi, care de 2000 de ani Te răstignim, Te scuipăm, Te batjocorim prin tot ce facem. Milă cerem de la Tine, să ne scoţi din iadul în care suntem, fără al Tău ajutor ne vom afunda mai rău şi nu vom mai şti a cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 3

Doamne Iisuse, Preaîndurate, de am avea lacrimi nesfârşite tot nu am putea spăla răul ce-l facem la fiecare pas cu nepăsarea noastră şi goana după mărire şi material. Primeşte aceste cuvinte:

Doamne Iisuse, pune spor în a ne pocăi,

Doamne Iisuse, pune spor în ale noastre lacrimi,

Doamne Iisuse, pune spor în a ne curăţi de patimi,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea de fraţi,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea de duşmani,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea de frumos,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce facem cu voia Ta.

Condacul 4

Cum să nu plâng, cum să nu fiu trist când văd cât de neputincios şi rău sunt. Gura zice că te iubeşte dar faptele mele nu o arată, inima e goală, ţin minte răul ce mi s-a facut, dar nu şi pe cel pe care l-am făcut. Îmi găsesc scuze mii şi mii ca să mă abat din calea îngustă ce duce spre Tine, dar Te rog primeşte şi de la mine cântarea de mulţumire: Aliluia!

Icosul 4

Doamne Dumnezeul meu, ştiu că voi primi ajutorul Tău ca să mă întăresc în nevoinţe, să devin curat şi plăcut Ţie, făcând voia Ta cu gândul, cu cuvântul şi cu fapta mea.

Doamne Iisuse, pune spor în gânduri luminate,

Doamne Iisuse, pune spor în cuvinte curate,

Doamne Iisuse, pune spor în înţelepciune duhovniceasca,

Doamne Iisuse, pune spor în fapte milostive,

Doamne Iisuse, pune spor în pacea inimii mele,

Doamne Iisuse, pune spor în sănătatea trupului,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 5

Iisuse al meu, dulcele meu mântuitor, te rog şi pentru planeta Pământ, iart-o că nu-i vinovată pentru nebunia noastră. Ajută-ne să ne îndreptăm, să scăpăm de răul ce ne păcăleşte, crezând că evoluăm ne ducem spre focul cel veşnic. Dacă am vedea şi am simţi pentru o clipă frumuseţea raiului poate am scăpa de nebunia ce duce la pieire. Cu glas puternic să cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Doamne, Doamne recunosc în faţa Ta că sunt un fariseu, eu sunt smochinul neroditor, mi-ai dat frunze dar roade nu fac, ajută neputinţei mele, ajută necredinţei mele.

Doamne Iisuse, pune spor în credinţa mea în Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în casa mea,

Doamne Iisuse, pune spor în lupta mea cu cei potrivnici Ţie,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea mea de oameni,

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea mea de pământ,

Doamne Iisuse, pune spor în darurile ce mi Le-ai dat,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 6

De multe ori sunt trist că “învăţătorii” noştri nu înleleg că şi noi cei păcătoşi vrem şi putem să Te iubim. E adevărat că suntem neputincioşi, neajutoraţi şi pierdem harul imediat. Dar când vii lângă noi inima Te recunoaşte, se deschide în palma Ta punând lacrimi de iubire şi cantam: Aliluia!

Icosul 6

Doamne al meu Iisuse, când îngerii Tăi vin lângă mine mă cuprinde o mare iubire şi un dor de nedescris de a fi în împărălia Ta unde-i iubire nesfârşită în cântec de slavă, rostit către Treimea Sfântă şi mult dorită.

Doamne Iisuse, pune spor în a mea umilinţă,

Doamne Iisuse, pune spor în sinceritatea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a mă căi,

Doamne Iisuse, pune spor în a-Ţi sluji,

Doamne Iisuse, pune spor în a vedea drept,

Doamne Iisuse, pune spor în a gândi curat,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 7

Doamne, când mă uit la mine mă văd cât sunt de urât, câte bube rele sunt pe mine, am pierdut frumuseţea ce mi-ai dat-o când m-ai botezat. Tu eşti iubire şi ai milă de mine şi îmi pui în faţă pe sfinţii Tăi, iar sufletul meu doreşte să devină ca ei, curat şi luminat, parte din iubire. Aliluia!

Icosul 7

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, mântuieşte-mă pe mine. Sufletul meu tânjeşte după Tine şi îţi spune Hristoase învie în mine!

Doamne Iisuse, pune spor în dragostea mea pentru Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în sufletul meu,

Doamne Iisuse, pune spor în lumina mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a vedea vina mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a îmi curăţi păcatul,

Doamne Iisuse, pune spor în a lupta cu iubire,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 8

Doamne Iisuse, Preabune si Preaîndurate, cum nu pot încă să pricep că la Tine ajung prin iubire, pentru că Tu eşti însăşi iubirea cea preacurată, luminată, veşnică, vie, care Te împarţi nouă tuturor după a Ta voire, fiind a toate ziditor. Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icosul 8

Doamne îmi e ruşine când îmi aduc aminte de Abgar al Edesiei, cât de mult Te-a iubit fără să Te fi cunoscut şi de Antonieta di Melo, care la 6 ani cerea să sufere ea pentru oamenii răi din lume.

Doamne Iisuse, pune spor în credinţa mea,

Doamne Iisuse, pune spor în înţelegerea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în pacea sufletului meu,

Doamne Iisuse, pune spor în liniştea trupului meu,

Doamne Iisuse, pune spor în nevoinţa mea,

Doamne Iisuse, pune spor în rugăciunea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 9

Doamne, Mântuitorul meu, cât eşti de bun cu noi, cât de multe ierţi fiecaruia dintre noi şi ne vindeci sufletele şi trupurile, ne curăţeşti de păcate şi apoi uităm şi o luăm de la cap, ne lovim şi revenim în bralele Tale. Din micimea noastră îţi cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Doamne, Iisuse al meu, primeşte ca semn de mulţumire această cântare săracă a mea şi nu mă lăsa în neştiinţa mea. Sunt departe de a înlelege toate tainele Tale, dar vreau să mă smeresc şi să Te iubesc. Iubindu-Te pe Tine voi iubi întreaga Ta zidire.

Doamne Iisuse, pune spor în iubirea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în bunătatea inimii mele,

Doamne Iisuse, pune spor în sufletul meu,

Doamne Iisuse, pune spor în ştiinţa curată,

Doamne Iisuse, pune spor în drumurile mele,

Doamne Iisuse, pune spor în darurile ce mi le-ai dat,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 10

Doamne al meu, Tu cunoşti neputinţele sufletului meu şi ştii că de când venim pe pământ lupta cea mai grea e cu cunoaşterea de sine. Îţi cer pentru toţi oamenii de pe pământ, ajută-ne să ne cunoaştem mai bine şi să ne vedem defectele. Fie dupa voia Ta. Aliluia!

Icosul 10

Ziua timpului e pe sfârşite şi cerem de la Tine, Doamne Hristoase, ai milă de noi, ajută-ne la fiecare pas să sporim în calea ce duce spre Tine.

Doamne Iisuse, pune spor în ştiinţa de la Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în munca mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a vedea ce nu-i de la tine,

Doamne Iisuse, pune spor în blândeţea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în răbdarea mea,

Doamne Iisuse, pune spor în a iubi zidirea Ta,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 11

Doamne, Iisuse Preabun, cum de nu vedem că prin vorbe şi fapte rele ce le săvârşim Te rănim necontenit? Limpezeşte pentru o clipă mintea şi inima noastră, să vedem ce-ţi facem, poate aşa ne vom opri din rele, ne vom schimba şi Te vom iubi. Aliluia!

Icosul 11

Doamne Iisuse, Ziditorul nostru, cerem ajutorul Tău pentru a ieşi din negura groasă şi deasă în care am intrat din necredinţă. Bobul de credinţă nu e în inimile noastre şi rătăcim pe drumuri negre.

Doamne Iisuse, pune spor în a întelege iubirea,

Doamne Iisuse, pune spor în lumina noastră,

Doamne Iisuse, pune spor în vederea noastră,

Doamne Iisuse, pune spor în a-Ţi vorbi,

Doamne Iisuse, pune spor în a-Ţi urma în toate,

Doamne Iisuse, pune spor în mângâierea duhovnicească,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 12

Ştim Doamne Iisuse, prea bine că vina e a noastră pentru tot ce trăim în vremurile de acum, orgoliul ne-a smintit, crezându-ne dumnezei, când noi nu am ajuns nici oameni. Iartă Doamne răul ce îl facem cu ştiinţă sau neştiinţă şi lasă-ne să cântăm cu umilinţă: Aliluia!

Icosul 12

Doamne, Iisuse Preaîndurate, în ultim ceas în nebunia noastră zărim o parte din răul ce l-am făcut şi cu inima sfâşiată cerem iertare şi ajutor.

Doamne Iisuse, pune spor în a putea ierta,

Doamne Iisuse, pune spor în a fi iertaţi,

Doamne Iisuse, pune spor în a fi smeriţi,

Doamne Iisuse, pune spor în a fi îngăduitori cu duşmanii noştri,

Doamne Iisuse, pune spor în a asculta de Tine,

Doamne Iisuse, pune spor în bucuria muncii curate,

Doamne Iisuse, pune spor în tot ce fac cu voia Ta.

Condacul 13

Doamne Iisuse, Mântuitorule nu ne lăsa, nu îţi întoarce faţa de la noi, ajută neputinţei şi necredinţei noastre, nu ştim ce să cerem, nici să întelegem cuvintele Tale, iartă-ne şi nu ne lăsa în mâinile fiarei, du-ne în iubire şi în tot ce-i bun pentru noi, că Tu eşti al nostru Părinte. Amin.

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Acatistul de iertare

Prea Sfântă Treime, sufletul meu strigă la Tine să mă ajuţi în a învăţa să iert şi să primesc iertarea fără de care nu vom intra în iubire. Doar Tu vezi cât mă mint atunci când spun că am iertat şi că iubesc cu adevărat. Dar atâta timp cât ţin minte răul nu fac decât sa mă amăgesc. Prea Sfântă Treime primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 1

Prea Sfântă Treime, de toţi slăvită, sufletul meu se zbate să înveţe iertarea dar nu găseşte calea, mă complic în vorbe şi mă rătăcesc în fapte, depărtându-mă de calea simplă a învăţăturilor Tale. Te rog pe Tine, dă-mi ajutor şi spor în a ierta şi a fi iertat. Prea Sfântă Treime, primeşte rugaciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 1

Tată, Fiule şi Sfântule Duh, Treime Sfântă, mult am greşit în faţa Ta şi a creaţiei Tale. Îmi pare rău acum şi cer iertare în faţa Ta, a Cerurilor, a oamenilor, în faţa a toată creaţia Ta şi te rog ajută la iertarea mea.

Treime Sfântă, cer iertare pentru toate faptele mele rele,

Treime Sfântă, cer iertare pentru toate gândurile mele rele,

Treime Sfântă, cer iertare pentru toate cuvintele mele rele,

Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce-am greşit crezând că fac bine,

Treime Sfântă, cer iertare pentru toate ce nu le-am luat în seamă,

Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce nu am învăţat în viaţă,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 2

Prea Sfântă Treime şi mult dorită, în fiecare zi îţi mărturisesc câte am greşit dar las nemărturisite greşeli pe care nu le văd. Cu gura spun că am iertat dar sufletul îşi aduce mereu aminte răul. Doamne, strig din toată fiinţa mea: Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 2

În faţa Ta nu pot minţi, Tu ştii tot ce fac şi ce încă nu am făcut, de Tine nu mă pot ascunde, Treime Sfântă, Dumnezeul meu cel bun, ajută-mă să mă regăsesc căci de mine mă ascund minţindu-mă. Treime Sfântă, ascultă rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Treime Sfântă, cer iertare de la flori,

Treime Sfântă, cer iertare de la pomi,

Treime Sfântă, cer iertare de la iarbă,

Treime Sfântă, cer iertare de la plante,

Treime Sfântă, cer iertare de la semiţe şi roade,

Treime Sfântă, cer iertare de la firul de nisip,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 3

În faţa Ta, Dumnezeul meu în Treime Slăvit, recunosc că neiertarea de sine e cea mai grea, că de nu voi întelege să mă iert pe mine cum voi putea ierta pe cei ce mi-au greşit şi să accept că am fost iertat? Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 3

De mici învăţăm lucruri neimportante, cum să reuşim în viaţă, cum să devenim conducători, cum să ajungem primii. Şi aşa ajungem primii în păcate. Cât de târziu aflăm că Dumnezeu e iubire şi iertare.

Treime Sfântă, cer iertare de la soare,

Treime Sfântă, cer iertare de la lună şi stele,

Treime Sfântă, cer iertare de la vânt,

Treime Sfântă, cer iertare de la foc şi apă,

Treime Sfântă, cer iertare de la ploaie şi ninsoare,

Treime Sfântă, cer iertare de la văi şi izvoare,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 4

Treime Sfântă, în întuneric am crescut, în beznă am trăit o viaţă şi acum am ieşit în ceaţă. Doamne auzi rugăciunea mea, nu depărta de la mine mila Ta şi dă-mi ajutor să iert şi să fiu iertat. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 4

Treime Sfântă, în acest ceas târziu al vieţii mele îmi doresc să aflu cu sufletul adevărul Tău. Până acum am învăţat adevărurile acestei lumi care sunt minciună înaintea Ta. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Treime Sfântă, cer iertare de la mamă,

Treime Sfântă, cer iertare de la tată,

Treime Sfântă, cer iertare de la fraţi,

Treime Sfântă, cer iertare de la naşi,

Treime Sfântă, cer iertare de la copii,

Treime Sfântă, cer iertare de la toţi oamenii de pe pamânt.

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 5

Treime Sfântă, Tu m-ai învăţat prin sfinţii Tăi că a ierta e dovada iubirii din fiecare. De am putea acum să recunoaştem cât de puţin iubim. Cer ajutorul tău pentru toţi oamenii de pe pământ şi printre ei să fiu şi eu.

Icosul 5

Doamne, Tu ştii ce îmi doresc dar nu mă pot opri să cer întelepciune pentru a vedea ce-mi lipseşte, pentru a întelege iertarea cea din adâncul inimii şi nu cea din minte. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Treime Sfântă, cer iertare de la animale,

Treime Sfântă, cer iertare de la păsări,

Treime Sfântă, cer iertare de la toate vietăţile pământului,

Treime Sfântă, cer iertare de la bunele pierdute,

Treime Sfântă, cer iertare pentru toate relele neştiute,

Treime Sfântă, cer iertare de la toată creaţia Ta,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 6

Atât de mult am greşit că nu-mi pot socoti greşelile, dar cu voia Ta, Treime Sfântă, în fiecare zi, în minte mi se vor dezvălui, voi cere iertare şi voi ierta. Ajută-mă prin Îngeri şi Arhangheli să am putere în rugăciunea de iertare.

Icosul 6

Sufletul meu îţi cântă Ţie, se roagă, îţi plânge căci ce e mai bun în viaţa mea decât vorbirea cu Tine? Şi în aceste clipe îmi dau seama cât de frumoasă e creaţia Ta şi cât mă iubeşti pe mine “omul”. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce am greşit,

Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce rău am vorbit,

Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce am învăţat greşit,

Treime Sfântă, cer iertare pentru tot ce am înţeles greşit,

Treime Sfântă, cer iertare pentru puţina mea credinţă,

Treime Sfântă, cer iertare pentru puţina mea iubire,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 7

Treime Sfântă, îţi mulţumesc pentru toate binecuvântările şi bucuriile din viaţa mea, pentru sănătate, pentru bunăstare dar Te rog să mă ajuţi să înteleg mai mult şi să pot ierta ca să fiu iertat. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 7

Viaţa mea a fost plina de urcuşuri şi căderi, dar în fiecare clipă mi-ai trimis ajutor pe ai tăi îngeri păzitori, arhangheli vindecători, puteri cereşti, sfinţi şi sfinte dar eu orb fiind nu i-am văzut, surd fiind nu i-am auzit, şi cu inima mea împietrită nu i-am simţit. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Treime Sfântă, cer iertare de la Îngeri,

Treime Sfântă, cer iertare de la Arhangheli,

Treime Sfântă, cer iertare de la Sfinţi şi Sfinte,

Treime Sfântă, cer iertare de la toate Puterile Cerești,

Treime Sfântă, cer iertare de la Heruvimi şi Serafimi,

Treime Sfântă, cer iertare de la toţi Slujitorii Tăi,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 8

Treime Sfântă, natura e supusă Tie, în afară de mine “omul”. Totul te ascultă şi lucrează după legea Ta. Eu “omul”, având liberul arbitru mă pierd tot mai mult din neam în neam. Acum, în această clipă, cu liberul meu arbitru, aleg să Te iubesc şi să-Ţi slujesc. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 8

Treime Sfântă, îţi mulţumesc pentru că, deşi greşesc în fiecare zi, Tu ai grijă de mine şi mă aperi neîncetat, călăuzindu-mi paşii către lumină. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Treime Sfântă, cer iertare de la Lumină,

Treime Sfântă, cer iertare de la Voinţă,

Treime Sfântă, cer iertare de la Intuiţie,

Treime Sfântă, cer iertare de la Memorie,

Treime Sfântă, cer iertare de la Credinţă,

Treime Sfântă, cer iertare de la Bunăstare,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 9

Treime Sfântă, oricât de multă rugăciune Ti-aş aduce nu-Ţi pot mulţumi pentru toate bucuriile din viaţă. Acum îmi doresc să iert şi să iubesc, iubindu-Te cu toată fiinţa mea voi iubi întreaga creaţia Ta. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 9

Treime Sfântă, de-am întelege toţi că iubirea e răspunsul la tot, am ieşi în lumină cu inimile pline de bucurie şi am trăi în armonie. Treime Sfântă, primeşte rugaciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Treime Sfântă, cer iertare pentru vorbirea mea cea goală,

Treime Sfântă, cer iertare pentru nepăsare,

Treime Sfântă, cer iertare pentru cât am minţit,

Treime Sfântă, cer iertare pentru supărare,

Treime Sfântă, cer iertare pentru cât am risipit,

Treime Sfântă, cer iertare pentru cât am lenevit,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 10

Sfântă Treime, în fiecare dimineaţă deschid ochii inimii spre Tine şi Te rog să ai grijă de noi, să călăuzeşti paşii noştri pe drumul de lumină, ca să ajungem toţi la Tine. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 10

Treime Sfântă, avem nevoie în fiecare clipă în timpurile de acum să întelegem iertarea, să învăţăm ştiinţa Ta văzută şi nevăzută şi cu întelepciune venită de la Tine să facem pe pământ Rai.

Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta neiubire,

Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta răutate,

Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta invidie,

Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta gelozie,

Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta nepăsare,

Treime Sfântă, cer iertare pentru atâta suferinţă,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 11

Treime Sfântă, sper cu ajutorul Tău să iert tot ce m-a supărat, din adâncul inimii să scot tot ce-i întuneric şi să pun în loc iubire şi lumină venite de la Tine, lumina şi iubirea ce mi le-ai dat la început prin botez dar le-am pierdut pe drumul vieţii. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 11

Sfântă Treime, de aş întelege mai bine iubirea de Dumnezeu aş fi curat, nu aş mai greşi şi rătăci prin viaţă. E de ajuns să ţin prima Ta lege căci în ea sunt cuprinse toate celelalte.

Treime Sfântă, iert tot ce s-a greşit faţă de mine,

Treime Sfântă, iert bărbaţii,

Treime Sfântă, iert femeile,

Treime Sfântă, iert copiii,

Treime Sfântă, iert prietenii şi rudele,

Treime Sfântă, iert pe cunoscuţi şi necunoscuţi,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 12

Treime Sfântă, Tu vi la fiecare dintre noi la timpul potrivit ca să ne arăţi că suntem întorşi cu spatele la Tine, noi crezând că stăm la picioarele Tale. Alungă ceaţa inimilor noastre şi fă să vedem unde ne aflăm cu adevărat fiecare. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Icosul 12

Treime Sfântă, Tu ai creat Universul şi tot ce mişcă, în toate e scânteia divină. Toată creaţia Te ascultă, eu “omul” nu. Oare ce-mi lipseşte să înteleg frumuseţea iubirii Tale?

Treime Sfântă, cer iertare de la Univers,

Treime Sfântă, cer iertare de la Pământ,

Treime Sfântă, cer iertare de la munţi,

Treime Sfântă, cer iertare de la ape,

Treime Sfântă, cer iertare de la soare,

Treime Sfântă, cer iertare din adâncul meu la toate,

Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Condacul 13

Treime Sfântă, în fiecare zi îmi cer iertare de la zidirea Ta şi atunci, când Pacea cea mai presus de cuvinte va umple inima mea voi şti că primul pas e făcut şi îl voi face pe al doilea, să încep a iubii. Treime Sfântă, primeşte rugăciunea mea şi slavă Ţie pentru toate.

Acest condac se citeşte de trei ori, apoi se citesc iar Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugäciune

Inima mea rosteşte cuvinte mici şi umile, cerând iertare de la toţi din cer şi de pe pământ, pentru greşelile ştiute şi neştiute. Nu am scuze pentru câte am greşit dar cu tot sufletul meu îmi doresc să iert şi să fiu iertat şi să nu mai greşesc, să mă umplu de iubire pentru întreaga Ta zidire. Amin.

Contact pentru distributie

Daniela Alexandru Tel: 0720.059.876

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.