Din tainele lumilor subtile

Universul invizibil este fără formă. El se reduce la o atmosferă îmbibată de energie, sub o presiune variabilă. Aici fiinţa umană este fără formă şi ea de asemenea nu reprezintă decât o atmosferă electronică înzestrată cu energie oscilantă. Singura deosebire care există între om şi Univers este ansamblul facultăţilor psihologice reprezentate de conştiinţă. În invizibil […]

Citeşte mai mult