Marele Examen

„Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi să-Mi ur­meze Mie” (Luca 9, 23; Matei 16, 24; Marcu 8, 34). Crucea, podoaba Bisericii, lauda lui Pavel, semnul Fiului Omului, semnul Sfintei Cruci – suferinţa noastră cea de toate zilele, crucea suferinţei, harul Crucii, iată […]

Citeşte mai mult